Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm phụng vụ. Trong những ngày nầy, Giáo Hội muốn mượn khung cảnh của năm tháng ngày giờ, của thời tiết, để nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa về những điều sẽ xảy ra trong những ngày sau hết.

Tất cả những bản văn dùng trong thánh lễ hôm nay sẽ là những bằng chứng hùng hồn cho chính chúng ta là những kẻ tin có đời sau, tin xác loài người sẽ sống lại. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những điều căn bản của Giáo Hội về thời cánh chung.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Câu chuyện mà chúng ta sắp nghe, trình bày gương can đảm của anh em nhà Macabêô. Họ đã chấp nhận cái chết vì họ tin tưởng Thiên Chúa sẽ thưởng họ phần thưởng đời sau.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô viết lá thư chúng ta sắp nghe, sau thời Chúa Kitô gần 20 năm. Ngài khuyên giáo đoàn Thessalônica luôn kiên vững thi hành điều Giáo Hội truyền dạy.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Theo luật Dothái giáo, nếu trong gia đình anh cả chết đi mà không có con, thì người em thứ buộc phải kết hôn với người quả phụ đó để nối dòng. Vấn nạn nầy được đặt cho Chúa Kitô. Thế giới sau khi chết là một thế giới của Thiên Thần, con người không còn nặng mang thể xác, nhưng tinh thần quan trọng hơn.


Lời Nguyện Giáo Dân
Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta cầu xin Chúa, qua tư tưởng các bài đọc và lời chia sẻ hôm nay, hiểu rõ giá trị cuộc sống đời sau, ngõ hầu trong tất cả mọi việc chúng ta làm đều mưu ích cho phần rỗi đời sau:
1. Xin cho những vị lãnh đạo trong nguồn máy Giáo Hội, luôn học hỏi nơi Thầy Chí Thánh Giêsu: khôn ngoan dẫn dắt Dân Thánh trên đường an bình tiến về quê trời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho ơn thánh Chúa luôn là nguồn trợ lực cho các tín hữu, xin cho những ai mất niềm cậy trông, lạc xa đàn chiên là Giáo Hội, được chỗi dậy quay trở về Nhà Cha. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta luôn trung thành trong bổn phận hằng ngày; với tha nhân giúp đỡ không cần báo đáp. Gắn liền với mình mầu nhiệm của Chúa là Giáo Hội trong những việc tông đồ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho thế hệ trẻ Việt Nam; luôn biết học hỏi những gương sáng trong đời sống Hôn Nhân - Đạo Đức. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những tôi trung tớ nữ của Chúa đã qua đời, những linh hồn chúng ta nhớ đến cách riêng trong Mùa Báo Hiếu năm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, là Chúa của kẻ sống và kẻ chết, xin gìn giữ chúng con trong tinh thần nghĩa tử. Luôn sống xứng đáng ơn gọi của trời cao, trong cuộc sống chứng nhân cho Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.