Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Tất cả những tư tưởng của các bài đọc hôm nay tiếp tục quy hướng cộng đoàn tín hữu về việc Chúa sẽ đến lần thứ II, để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Khi suy nghĩ về ngày thế mạt, phán xét thì chúng ta phải tự xét chính mình để chuẩn bị phần linh hồn cho ngày đó. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong cách sống, quảng đại trong cách đối xử với anh chị em đồng loại đó sẽ là cách chuẩn bị hoàn hảo nhất cho ngày quang lâm của Chúa.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I
Tư tưởng của tiên tri Malakia làm cho chúng ta vững tin vào sự che chở của Chúa, nếu chúng ta biết sống công chính ngay từ bây giờ.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô trong cuộc sống luôn tự lực cánh sinh. Ngài làm việc, tự tay nuôi sống chính mình, và ngài mời gọi chúng ta sống điều ngài đã sống.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Tất cả sự vật đời nầy đều sẽ qua đi. Hình ảnh của Đền Thờ Giêrusalem mà người đời trầm trồ khen ngợi, Chúa Giêsu dùng chính hình ảnh nầy để nói về ngày thế mạt.

Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta trông cậy vào sự khoan dung tha thứ của Chúa trong ngày sau hết. Với tâm tình phó thác, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho chúng ta đừng trì hoãn việc ăn năn trở lại. Vì chúng ta không biết được giờ nào Chúa sẽ đến. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những anh chị em ốm đau liệt lào, hấp hối trên gường bệnh, luôn vững long trông cậy. Với sự an ủi và nguyện cầu của thân bằng quyến thuộc, họ sẽ trung thành và sẵn sàng ra đón Chúa Kitô. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những người có trách nhiệm coi sóc bệnh nhân: bác sĩ, y tá, y sĩ, điều dưỡng viên, được trung thành trong sứ mệnh săn sóc những người yếu đau. Xin Chúa trả công cho họ thay chúng con. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Sự hiếu thảo trong sự chăm sóc cha mẹ trong tuổi già sức yếu là một đức tính tốt của Dân Tộc Việt Nam. Xin cho chúng ta biết phát huy sự ưu việt nầy qua những nghĩa cử tôn kính ông bà cha mẹ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Cùng đồng hành và chia sẻ với những nạn nhân của trận lũ lụt trên quê hương cũng như những vùng ven biển của miền Bắc Việt Nam trong lời cầu nguyện và cảm thông với những mất mác lớn lao của những nạn nhân. Xin cho chúng ta trong hoàn cảnh và khả năng cùng tiếp tay với Giáo Hội góp phần cứu trợ những nạn nhận nầy. Chúng ta cùng nguyện xin

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Xin cho thân bằng quyến thuộc chúng con đã qua đời, những linh hồn vì lòng hiếu thảo chúng ta phải nhớ đến trong Tháng Các Linh hồn năm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Chúa dạy chúng con luôn tỉnh thúc đợi chờ. Xin cho việc tưởng niệm Con Chúa chịu chết và sống lại sẽ là niềm cậy trông và phó thác của chúng con vào Chúa là Đấng Vĩnh Cửu. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.