ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Trong suốt năm phụng vụ, Giáo Hội lần lượt trình bày cho chúng ta những mầu nhiệm của Thiên Chúa trong chương trình cứu rỗi. Hôm nay, Giáo Hội muốn tóm tắt sứ điệp của năm phụng vụ bằng lễ kính Chúa Kitô Vua.

Qua ý nghĩa của thánh lễ hôm nay, chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua là Chúa trên hết các chúa. Chúng ta thử kiểm điểm đời sống của mình đã phục vụ Vị Chúa mà chúng ta tôn vinh hôm nay một cách thiết thực không?

Qua các bài đọc chúng ta sắp nghe, Vua Giêsu được trình bày như là một Vị Vua nhân hậu dẫn dắt đoàn chiên trên đồng cỏ xanh tươi. Ngài được sánh ví như mục tử chăn dắt đoàn chiên.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây.

TRƯỚC BÀI I:
Dân Dothái muốn có một vị vua cai trị dân nước của họ, Thiên Chúa Giavê đã ban cho họ một vì vua, đó là Vua Đavít. Qua hoàng tộc nầy, Đấng Cứu Thế đã phát xuất từ dòng dõi vương triều nầy..

TRƯỚC BÀI II:
Theo cái nhìn của Thánh Phaolô, mỗi người tìn hữu chúng ta đều có một chỗ trong Vương Quốc của Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vỉ đã ban cho chúng ta được vinh dự là thần dân trong Nuớc của Ngài.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Qua sự chết của Đức Kitô trên thập giá, Ngài không những là Vua của dân Dothái, nhưng là Vua của tất cả những ai chấp nhận Ngài ngay cả những anh chị em lương dân.

Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta cầu xin Chúa cho Vương Quốc của Ngài được triển nở giữa chúng ta là thân dân trong Vương Quốc của Ngài.

1. Chúa Kitô đã đến trần gian như là vị Cứu Chúa của nhân loại, xin cho nuớc của Ngài được tái hiển trị cho những ai đã và đang lạc lối. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa Kitô là Đấng đã giao hoà giữa trời và đất, xin cho tình thân hữu giữa các quốc gia mỗi ngày được thêm phát triển qua những đóng góp thiết thực cho nền hòa bình giữa các dân nước. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa Kitô là Thủ Lãnh của Giáo Hội Duy Nhất, xin cho các Giáo Hội luôn được phát triển trong tinh thần hiệp nhất. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho Vương Quốc mà Chúa Kitô đã thiết lập, được thu hẹp trong từng Cộng Đoàn, Giáo Xứ Địa Phương luôn được vun xới bằng những bàn tay và khối óc của từng phần tử trong những tiểu vương quốc nầy. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Các Linh Hồn. Họ đã nghe tiếng Chúa gọi ra đi trước chúng ta. Ước gì qua tình thương hải hà của Chúa họ sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn trong Vương Quốc Vĩnh Cửu. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục
Lạy Chúa Giêsu, xin biến chúng con thành những chứng nhân của Vương Quốc mà Chúa đã thiết lập bằng việc mang niềm an vui và công lý đến với hết mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen