ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Năm Phụng Vụ bắt đầu với Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, Giáo Hội kêu moi hãy nỗ lực, hãy mở rộng tâm hồn, hãy thức giấc khỏi những giấc ngủ mê trong đàng tội lỗi, để đón Chúa, vì Ngài sắp đến.

Giáo Hội muốn nhan mạnh hai ý nghĩa đêm cực thánh Trời và Đất giao hòa, đồng thời, cũng nhấn mạnh đến việc Chúa đến lần thứ hai khi tận cùng thế gian và nhất là giờ vĩnh biệt cõi thế của mỗi người trong chúng ta.

Chúa đòi hỏi mỗi người trong chúng ta hãy tỉnh thức mà chờ đợi, vì Chúa sẽ đến như quan tòa. Ngài cũng đến như một Đấng Cứu Thế để giải thoát nhân loại khỏi vòng tội lỗi. Bởi vì Ngài đã hạ mình xuống làm người như chúng ta, nên Ngài sẽ không phán xét chúng ta như một kẻ xa lạ, nhưng là một người anh em thông cảm với chúng ta, vì thế, chúng ta hãy ngẩn đầu lên như bài đọc hôm nay diễn tả, vì:"Sự cứu rỗi đã gần đến"

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây chúng ta bắt đầu giờ kinh tối của ngày Chù nhật thứ I Mùa Vọng - Khai Mạc Mùa Xuân Mới của Giáo Hội - với bài thánh ca sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia đã tiên báo về ngày Chúa đến, mà các dân sẽ được quy tụ lại để nghe Lời Chúa trên núi thánh. Ngày đó, không còn chiến tranh và hận thù, bao dụng cụ chiến tranh sẽ được biến đổi thành những dụng cụ có ích lợi cho con người.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô đã cảnh tỉnh dân thành Rôma luôn sống trong đường công chính, đó cũng là lời khuyên nhủ cho chúng ta, những người đang sống trong thế hệ hôm nay. Vì Chúa sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Tư tưởng của thánh Phaolô phần nào đã chuẩn bị cho bài Tin Mửng hôm nay. Thiên Chúa lúc nào cũng đứng bên ngưỡng cửa tâm hồn. Ngài sẽ gõ cửa lúc nào, chúng ta không hề biết.


Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Cùng với GH, chúng ta sửa soạn đón Chúa đến giữa chúng ta. Ngài đã đến và đang hiện diện giữa thế gian và Ngài lại đến trong tương lai. Chúng ta cầu xin Ngài ban ơn cho Giáo Hội, cho Cộng Đoàn và thế giới:

1. Xin cho Giáo Hội Chúa đã thiết lập chiếu giãi vào thế gian ánh sang của niềm hy vọng để qua Giáo Hội, thế gian nhận ra ánh sáng của ơn cứu độ. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho cá phẫm trật trong Giáo Hội, xin cho những cố gắng của các ngài mang lại cho toàn thể các Kitô hữu và những người tin vào Chúa Kitô sự hiệp nhất. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu nguyện cho những người kém may mắn; đói khát, vô gia cư, nạn nhân của tai ương, thất nghiệp, bệnh hoạn, tật nguyền, cô đơn và thất vọng... luôn tìm được sự bình an và nâng đỡ của những quốc gia hay những tâm hồn quảng đại. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho chúng ta đang quây quần bên Bàn Tiệc Thánh Thể và Lời Chúa, trong những tuần chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, được canh tân đời sống đức tin mà chúng ta được mời gọi biến đổi trong Mùa Vọng năm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời được hưởng niềm vui bất diệt trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, là ánh sáng và là nguồn sống, xin gìn giữ chúng con trong niềm hy vọng vào đời sống bất diệt mai ngày bằng chính cuộc tỉnh thức và trung thành trong những việc bổn phận hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen