Thông Báo Tạm Đình Bản Báo Nguyệt San Dân Chúa Úc ChâuTrước thảm trạng Covid-19, Dân Chúa Úc Châu xin được tạm đình bản, bắt đầu từ số tháng Tư (1/4/2020) cho tới khi cơn dịch được ngăn chặn và các sinh hoạt được trở lại bình thường.

Mong quí vị thông cảm cho quyết định này và cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ tất cả chúng ta trong bình an của Chúa.

Chân thành

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB

(Chủ nhiệm)