Giữa trưa ngày thứ Sáu 27 tháng Ba là tính theo giờ Rôma.

Vào thời điểm đó:

Tại Việt Nam:

6g chiều thứ Sáu 27 tháng Ba

Tại Australia:

Perth: 7g chiều thứ Sáu 27 tháng Ba

Brisbane: 9g tối thứ Sáu 27 tháng Ba

Adelaide: 9g30 tối thứ Sáu 27 tháng Ba

Melbourbe, Sydney, Canberra: 10g tối thứ Sáu 27 tháng Ba

Tại Hoa Kỳ:

California: 4g sáng thứ Sáu 27 tháng Ba

Houston: 6g sáng thứ Sáu 27 tháng Ba

Washington DC: 7g sáng thứ Sáu 27 tháng Ba