Trong bối cảnh đại dịch, các Giám mục Úc họp Tổng Công Nghị Toàn Úc Châu bằng video trực tuyến

Trước đại dịch coronavirus, hầu hết các cuộc hội họp thế giới cũng như địa phương đều phải thực hiện bằng trực tuyến, Hội đồng Giám mục Úc đang tiến hành Tổng Công Nghị Toàn Úc Châu trong tuần này cũng không có giải đáp nào khác hơn…

(Tin Vatican)

Lần đầu tiên trong lịch sử, các Giám mục Úc không thể gặp gỡ bằng thể lý ngoài qua phương diện trực tuyến trong cuộc Tổng Công Nghị Toàn Úc Châu được diễn ra từ ngày 7 đến 14 tháng Năm này...

Thay vào đó, các Giám mục sẽ cùng nhau tham dự với hàng triệu người Úc và khắp nơi thế giới qua các phương tiện trực tuyến…

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc Châu cho biết, chúng tôi phải thích nghi với thực tế hiện tại.

Đức Tổng Giám Mục cho hay một mong ước to lớn hiện nay của Giáo hội là khi nào chúng ta có thể khai mở lại thánh đường và cử hành các bí tích cộng đồng… Chúng tôi đang xem xét điều đó và xem khi nào điều đó có thể bắt đầu lại...

Trong cuộc họp tới, các Giám mục sẽ duyệt xét lại xem làm thế nào Giáo hội có thể hỗ trợ các gia đình, cá nhân và cộng đồng đang bị cơn đại dịch này gây lên những ảnh hưởng nghiêm trọng!

Đức Tổng Giám Mục Coleridge cũng cho hay Hội nghị cần phải duyệt xét lại các lãnh vực: giáo dục, xã hội và mục vụ của Giáo hội, hầu các công cuộc này sẽ được thể hiện lâu dài...

An toàn trong Giáo hội

Một chủ đề quan trọng khác của Hội Đồng Toàn Úc Châu là thảo luận về cách tiếp cận, hợp tác sâu sa trong việc tìm hiểu và học hỏi các khiếu nại lạm dụng, tố tụng về việc lạm dụng tính dục và các hành vi sai trái khác.

Đức TGM chủ tịch cũng cho hay sẽ có thêm các cơ cấu và ứng dụng cụ thể hầu đáp ứng những cáo buộc và xây dựng củng cố một môi trường an toàn cho trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong Giáo hội.

Hội nghị cố gắng lắng nghe mọi thành phần trong Giáo hội...

Trong các cuộc họp kéo dài một tuần, các giám mục sẽ phân tích những bản báo cáo hay định giá nhận được từ các cấp: giáo xứ lên giáo phận và quốc gia…