Đức Tổng Giám Mục Coleridge được tái bầu lại chức Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Úc Châu.

Sau khi được tái nhiệm lại, ĐTGM Coleridge đã đưa ra những cảm tưởng của ngài như sau: Trong hai năm qua, chúng tôi đã phải đối diện với một số thách thức to lớn như: chuẩn bị cho Hội đồng Toàn thể Giáo hội Úc Châu và tìm ra các đường hướng làm thế nào để dẫn đưa Dân Chúa cùng nhau tiến về tương lai, đặc biệt sau cơn đại dịch Covid-19.

Đức Tổng Giám Mục cũng lưu ý việc thực hiện các chính sách và cảm thức của Giáo hội, là làm sao đảm bảo được sự an toàn cho trẻ vị thành niên và đề ra một đường hướng thực tế và thương cảm dành cho các nạn nhân sống sót từ những vụ lạm dụng tình dục... Phần lớn các vấn đề này đã được thảo luận và các giám mục sẽ xem xét lại các bước kế tiếp trong các phiên họp Tổng Hội Toàn Giáo hội Úc Châu vào những ngày tới.

Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher thì nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đà liên tục của Giáo hội Úc châu trên bước đường thăng tiến... Ngài nói chúng tôi có những sáng kiến trung kiên và bền bỉ dài hạn để thực hiện những quyết định của các vị lãnh đạo là các giám mục cùng nhau học hỏi về những nguyện vọng chung của Giáo hội...