Dâng hiến Úc Châu cho Mẹ Phù hộ các giáo hữu

Các Giám mục Úc đang họp trực tuyến Công đồng Toàn thể Úc Châu sẽ kết thúc vào tuần tới bằng việc tận hiến nước Úc cho Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu vào đúng ngày 24/5 là lễ kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu trong bối cảnh của cơn đại dịch Covid-19.

Ngay từ những ngày lập quốc vào năm 1844, tước hiệu Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu đã được chọn làm Đấng bảo trợ chính thức của châu lục Úc Châu này.

Các giám mục Úc lưu ý rằng dù châu lục này không phải hứng chịu một hậu quả tàn khốc của cơn đại dịch như một số quốc gia khác, tuy thế chính quyền và đặc biệt các cơ quan Y tế và mọi người cũng bị ảnh hưởng sâu rộng của cơn đại dịch này cách trầm trọng; vì vậy hành vi thánh hiến châu lục cho Mẹ giữ gìn là điều nên làm.

Các Giám mục cũng kêu gọi các tín hữu hãy kiên nhẫn với những quyết định của chính quyền về các bước mở rộng dành cho dân chúng và dành cho Giáo hội trong việc phụng tự.