Các Giám mục Úc Châu kêu gọi tham khảo thêm về bản báo cáo về quản trị tạm thời.

Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến bản báo cáo tạm thời về việc quản trị Giáo hội Úc Châu và Ngài kêu gọi cần phải được tham khảo thêm trước khi phiên bản cuối cùng được phát hành.
(Tin Vatican)

Đức Tổng Giám Mục Coledrige, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc cho hay bản báo cáo tạm thời về quản trị Giáo hội là một phiên bản tạm thời, chứ chưa phải là phiên bản cuối cùng.

Bản báo cáo mang tên “Ánh sáng từ Thánh giá phương Nam: Kêu gọi một sự quản trị đồng trách nhiệm trong Giáo Hội Công Giáo ở Úc. Các Giám mục ủy nhiệm bản báo cáo dài 208 trang cho 14 người, bao gồm giáo dân, giáo sĩ, và các chuyên gia quốc tế để nghiên cứu.

Bản báo cáo đưa ra 86 đề nghị thay đổi cách quản trị Giáo hội ở Úc. Các chuyên gia tập trung vào các vấn đề như hỗ tương, quản trị, đồng trách nhiệm, đối thoại, biện phân và lãnh đạo, cũng như đưa ra những gợi ý cụ thể tăng gia sự đóng góp của người giáo dân ở các cấp giáo xứ cũng như giáo phận.

Điều khoản tham chiếu không được thực hiện
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 12 tháng 6, Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge cho biết các điều khoản tham chiếu được quy định và đánh giá việc quản trị vẫn chưa được thực hiện.

ĐTGM Coleridge cho hay những điều khoản đó đã được nêu trong một bức thư mà ngài viết vào tháng 3 năm 2019 cho nhóm nghiên cứu, nhưng chưa được học hỏi đầy đủ!

Đức Tổng Giám Mục Coleridge, hy vọng bản báo cáo cuối cùng phải được hoàn thiện, sau khi có những góp ý của Hội Đồng Giám mục và của Công đồng Toàn Úc Châu trước khi nó được xuất bản.

Hội đồng Giám mục sẽ giữ bản quyền và quyết định thời điểm xuất bản.

Đức Tổng Giám Mục Coleridge cho hay các Giám mục không thể tham khảo ý kiến Tòa Thánh trước ngày 1 tháng Sáu được.

Các Giám mục Úc học hỏi bản báo cáo về cách quản trị Giáo hội Úc trong tương lai. Nhưng Đức Tổng Giám Mục Coleridge cho biết các Giám mục rất hài lòng về bản Báo cáo sơ khởi này; và các ngài yêu cầu cần thêm thời gian để sửa đổi và làm rõ một số điểm.

Khi bản báo cáo được trình bày trong cuộc họp toàn thể Công đồng vào những ngày 7-14 tháng 5, các Giám mục đã không có thời giờ để đọc và suy tư về bản báo cáo, hầu có thể bổ túc hoặc làm sáng tỏ một số điểm…

Vì vậy, các ngài đề nghị để đến cuộc họp ngày 17 tháng 7 sẽ góp ý, sẽ sửa đổi hầu đảm bảo bản báo cáo về quản trị sẽ được hoàn chỉnh.

Phiên bản cuối cùng sẽ được xuất bản vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Sau đó các tín hữu có thể liên hệ với Giám mục địa phương để nói lên ý nghĩ và ý kiến đóng góp của mình.

Các Giám mục sẽ tổng kết lại bản báo cáo trong phiên họp Công đồng Toàn thể vào tháng 11 tới.

Đức Tổng Giám Mục Coleridge cho biết Chúa Thánh Thần sẽ là tiếng nói cuối cùng khi Ngài soi dẫn cho Công đồng Toàn thể các Giám mục bàn về việc quản trị như là một thành phần không thể tách rời khỏi cuộc hành trình của Giáo hội Úc trong Hội đồng Toàn thể, sẽ diễn ra vào cuối năm 2021 và giữa năm 2022.
Đức Tổng Giám Mục Coleridge kết luận: Công đồng Toàn thể sẽ nhận định các phản ứng trong Giáo hội và rút ra những kết luận cho bản báo cáo cuối cùng. Đức Tổng xác tín đó sẽ là công việc của Chúa Thánh Thần, chính Chúa Thánh Thần sẽ có và sẽ là tiếng nói cuối cùng.