Sáng 03/10/2020, tại nhà thờ Saint Sulpice (quận 6 Paris), Đức TGM Tổng Giáo phận Paris Michel Aupetit đã cử hành trọng thể bí tích truyền chức phó tế qua nghi thức đặt tay và đọc lời nguyện phong chức cho thầy Michel Nguyễn Anh Hải, Giáo xứ Việt Nam Paris, cùng với các vị tân chức khác để trở thành Phó tế vĩnh viễn, nghĩa là người phục vụ (διάκονος) Hội thánh.

Sau lời nguyện truyền chức, lần lượt các thầy tân phó tế được choàng dây các phép (étole). Thầy Nguyễn Anh Hải được vị phó tế tiền nhiệm là thầy Cao Trọng Nghĩa choàng dây. Sau đó, cũng như các vị tân phó tế khác, thầy Nguyễn Anh Hải được Đức TGM Michel Aupetit trao cuốn Kinh thánh và nói : ‘‘Con hãy nhận Phúc âm Chúa Kitô mà con có sứ mạng rao giảng. Con hãy thực lòng tin vào lời Chúa mà con tuyên đọc, giảng dạy điều con tin, sống điều con giảng dạy’’.

Từ nay, mỗi vị Phó tế có năng quyền chủ sự nghi thức cầu nguyện cho cộng đoàn, trao của ăn thiêng liêng (viatique) cho người bệnh, chủ sự nghi thức an táng, chăm lo việc bác ái; trong thánh lễ, thầy phó tế công bố Tin mừng, chia sẻ Lời Chúa, dâng chén thánh trong kinh Tiền tụng (doxologie), chúc bình an và nói lời sai đi vào cuối Thánh lễ. Ngoài ra, thầy có năng quyền chủ sự nghi thức rửa tội và cử hành hôn lễ.

Quy chế phó tế vĩnh viện được quy định trong văn kiện Công đồng Vaticanô II, tự sắc Sacrum Diaconatus Ordinem ngày 18/06/1967 của Đức Thánh Cha Phaolô VI cũng như chỉ thị ngày 22/02/1998 của Thánh bộ Tu sĩ.

Linh mục Gilbert Nguyễn Kim Sang, Giám đốc Giáo xứ cùng quý cha Giáo xứ : Đinh Đồng Thượng Sách, Trần Anh Dũng, Nguyễn Hữu Vinh, quý cha Xuân Bích : Trần Thanh Lộc, Hồng Kim Linh và các cha sinh viên đã đồng tế. Thầy Phó tế Niên trưởng Phạm Bá Nha và quý Thầy Tạ Đình Chung, Nguyễn Sơn, Cao Trọng Nghĩa hiệp thông với thầy tân phong trong bí tích truyền chức phó tế. Bà Christine Nguyễn Hồng Mai, phu nhân của phó tế Nguyễn Anh Hải, đã tham gia các nghi thức dẫn nhập.

Thầy Nguyễn Anh Hải từng sinh hoạt trong Hội đồng Mục vụ và là thành viên Phong trào Cursillo và Phong trào Liên đới Nghề nghiệp. Vị tân phó tế sẽ tham gia ban Giám đốc Giáo xứ, nhận bài sai của Cha Giám đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang chuyên trách một mục vụ chuyên biệt.

Trái ngược với các dự báo khí tượng, thứ bảy 03/10, trời nắng đẹp thể hiện Hồng ân Chúa, như ca khúc Tán Tụng Hồng n của cộng đoàn Việt Nam hát trong phần hiệp lễ.

Lê Đình Thông