Một số nhóm Công Giáo đã mở chương trình ghi danh trực tuyến tham dự một cuộc hành hương ảo miễn phí, nơi những người hành hương có thể trải nghiệm văn hóa và cầu nguyện cùng với Thánh Địa Giêrusalem trong hơn 40 ngày.

Chương trình này có tựa đề là “Hành hương trong đức tin: Hành trình mùa chay ảo qua Thánh Địa Giêrusalem, được truyền cảm hứng bởi Abraham, Tổ phụ trong đức tin của chúng ta” và sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 4 tháng 4.

Đây là cuộc hành hương ảo thứ hai kể từ khi các tổ chức bao gồm Trung tâm Giáo hoàng Đức Bà Jerusalem, Terra Sancta Mexico, và Magdala thực hiện một chuyến đi tương tự vào tháng 10.

Những người hành hương sẽ trải nghiệm một chuyến hành hương ảo đến Thánh Địa Giêrusalem qua Mùa Chay và Tuần Thánh, và họ sẽ kết thúc chuyến hành hương với buổi phát sóng Thánh lễ Canh thức Phục sinh và bài suy niệm “Cuộc hành hương trong đức tin”.

Mỗi ngày, chuyến hành hương ảo sẽ cung cấp 30 phút suy tư về Kinh Tin Kính cùng với các địa điểm quan trọng ở Thánh địa. Sau đó sẽ là phần phát sóng Thánh Lễ. Hai ngày đầu tiên cũng sẽ bao gồm hai đoạn video giới thiệu từ các nhà lãnh đạo hành hương Kathleen Nichols và Cha Eamon Kelly.

Các nữ tu Tận hiến Regnum Christi và RC Music Collective đã cung cấp phần lớn nội dung âm nhạc cho cuộc hành hương. Một phần bổ sung được sáng tác bởi Alejandro de la Garza để giúp những người hành hương tập trung suy niệm trong suốt thời kỳ Mùa Chay.

Muốn ghi danh, hành hương trực tuyến đến Thánh Địa Giêrusalem hoàn toàn miễn phí, xin nhấn vào đây

https://email.magdala.org/h/y/79417F0F78CB7A56

hay https://tinyurl.com/4z5jh2pn


Source:Catholic News Agency