Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng Niệm Sự Thương Khó Chúa Giêsu 2.4.2021

Dẫn Nhập: Anh Chị Em thân mến
Chúng ta hiện diện nơi đây để tưỏng niệm sự khổ nạn-sự chết của Chúa Kitô. Chúng ta đang đứng dưới chân cây thập giá, cùng với Mẹ Maria, thánh Gioan và toàn thể dân thánh Chúa

Chúng ta không đứng nhìn thương tiếc một con người đã thất bại ê chề trong cuộc sống và kết liễu cuộc đời bằng cái chết tang thương trên thập giá, nhưng qua niềm tin vào ơn cứu độ, thập giá là dấu chỉ của sự chiến thắng sự chết, tội lỗi để vào cuộc sống mới vinh quang phục sinh.

Chúng ta tin rằng Đức Kitô là Con Một của Thiên Chúa Cha đã sống lại từ cõi chết và đang hiện diện giữa chúng ta. Biến cố sự thương khó, đau khổ và chết của Đức Kitô không chỉ là quá khứ chúng ta tưởng niệm hôm nay nhưng vẫn còn tiếp diễn trong thế giới hôm nay và ngày mai nơi mỗi người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia và trên toàn thế giới qua bệnh tật, ngèo đói, chiến tranh…

Bổn phân của người Kitô hữu trong khả năng của mình là chia sẻ những khó khăn, nghèo đó, đau khổi… với những người kém may mắn hơn chúng ta trong cuộc sống với khả năng của chính mình. Đó là sứ điệp của Chúa chịu thương khó Chúa gởi đến cho chúng ta trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay.

Trước Bài I:
Đau khổ và thánh giá không phải là điều dễ dàng chấp nhận và huyền nhiệm không hiểu được. Nhưng đối với Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, Thánh Giá là Vinh Quang: toàn thắng sự chết và tội lỗi. Đối với người Kitô hữu, tin chăc rằng, thánh giá và đau khổ luôn gắn liền với cuộc sống.

Trước Bài II:
Chúa Kitô chịu đau khổ để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta tháp nhập sự đau khổ và thập giá của mình vào thập giá của Chúa Kitô. Cùng hiệp nhất với Người trong đau khổ để vào vinh quang trong cuộc sống mai ngày.

Trước Bài Thương Khó:
Sự thương khó của Đức Kitô đã hoàn tất. Thánh Gioan đứng dưới chân thập tự như một chứng nhân cho nhân loại: một con người đã chết không phải là kêt thúc vĩnh viễn cuộc sống trần thế, nhưng là một người Con Thiên Chúa đã nối kêt chúng ta với Thiên Chúa Cha là những Nghĩa Tử của Thiên Chúa.


------------------------------------------------------------------
Suy Tôn Thánh Giá

Giờ đây chúng ta bắt đầu phần suy tôn Thánh Giá. Chúng ta suy tôn thánh giá không mang ý nghĩa của sự buồn phiền đau khổ qua cái chết của Chúa Kitô. Cho dù chúng ta đau buồn thật sự qua cái chết bi thảm của Ngài, vì tội lỗi nhân loại. Như thánh Phaolô nói: Vinh Quang của chúng ta là thập giá Đức Kitô”.

Hôm nay chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô chịu chết treo trên thập tự và đồng thời chúng ta hôn kính thập giá vinh quang của Chúa Kitô qua cái chết và phục sinh của Ngài. Chính cây thập giá đã giải thoát chúng ta. Ngài đã sống lại từ cõi chết và sự chết không còn thống trị được Ngài nữa. Ngài đã trao ban lại cho mỗi người chúng sự sống mới trong mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài.