“Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích truyền chức Thánh để cho những người tiếp nối sứ vụ phục vụ các Bí tích”.

Linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán – Chánh xứ Vĩnh Hòa – đã chia sẻ như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ Tiệc Ly lúc 18g thứ Năm ngày 1.4.2021 tại giáo xứ Vĩnh Hòa.

Trước Thánh lễ, 12 em tông đồ, các em Ban Lễ sinh cùng Lm chủ tế kiệu Chiên từ ngoài sân nhà thờ vào trong ngôi thánh đường hiệp dâng Thánh lễ.

Xem Hình
Bài giảng trong Thánh lễ, Lm Gioakim chia sẻ: Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích truyền chức Thánh để cho những người tiếp nối sứ vụ phục vụ các Bí tích. Vì vậy, cuộc đời của Lm chính là hiền thân của Chúa Giêsu và được chia sẻ với ba chức vụ.

• Thứ nhất là Tư tế

• Thứ hai là Tiên tri

• Thứ ba là Vương đế

Như vậy, việc Lm rửa chân cho các tông đồ là sự tự nguyện dấn thân để phục vụ. Ngoài ra, Lm còn phải chăm lo và bảo vệ cho đoàn chiên tránh khỏi những con sói dữ, những tệ nạn và sự cám dỗ của xã hội hôm nay. Tuy nhiên, cuộc đời của Lm vẫn còn mang trong mình sự yếu đuối mỏng dòn của con người. Vì thế trong khi làm việc có khi nặng lời làm buồn lòng người này hay người khác. Để qua việc nhận biết mình tội lỗi, Lm Gioakim kêu mời mọi người hãy cầu nguyện nhiều cho các Lm nói chung và cho ngài nói riêng để mỗi khi phục vụ anh chị em biết nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thánh giá với sự hiền lành và khiêm nhường để được sáng Danh Chúa.

Sau bài giảng, Lm chủ tế chủ sự nghi thức rửa chân cho 12 em tông đồ ngay trên Cung thánh. Cùng lúc ca đoàn Thiên Thần vang hát bài “Luật yêu thương”.

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g00. Sau Thánh lễ, Lm Gioakim cùng cộng đoàn kiệu Mình Thánh Chúa qua nhà tạm.

Được biết, sau Thánh lễ lúc 20g00, bốn giáo họ cùng các hội đoàn thay nhau Chầu Mình Thánh Chúa cho đến 24g00 cùng ngày.