Ngày đẹp trời của Chúa nhật mùng 09 tháng Năm, tháng Đức Mẹ. Tại giáo xứ Tụy Hiền đã có 11 anh chị em dự tòng lãnh nhận Bí tích Khai tâm Kitô giáo và 5 em nhỏ được cha mẹ mang đến nhà thờ xin

Xem Hình

Với bài thánh ca rỗn rã từng bừng mừng Chúa sống lại dẫn đưa cộng đoàn bước vào Thánh lễ Chúa nhật VI Phục Sinh. Bầu không khí thánh thiêng mang đậm nét hân hoan thể hiện trên mỗi khuôn mặt, đặc biệt là anh chị có bạn và gia đình có con em chịu Phép Rửa tội hôm nay.

Sau thời gian dài chuyên chăm học hỏi Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng, tới nay họ hội đủ điều kiện gia nhập Hội Thánh Chúa. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Cha An-tôn đã họ hiểu rằng, học thì nhiều, nhưng tóm lại giữ được chữ YÊU như Chúa dạy hôm nay. Yêu như Chúa yêu. Tắt một lời, sống mến Chúa và yêu người. Đặc biệt Cha cắt nghĩa lại cho họ hiểu hơn về những việc họ sắp lãnh nhận, như làm Dấu Thánh Giá, xức Dầu Dự Tòng, ý nghĩa đổ 3 lần nước, xức Dầu Thánh, mặc áo trắng, trao nến được thắp từ Cây Nến Phục Sinh, tất cả đều có ý nghĩa cao cả và thánh thiêng trong đời sống họ sắp bước vào. 11 anh chị em hôm nay còn hiểu hơn về Bí tích Thêm sức, và Phép Mình Thánh Chúa trong đời sống Đạo của họ.

Cha cầu chúc anh chị em tân tòng là những chứng nhân của Tin Mừng Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, nhất là sống mến Chúa và yêu người trong thời đại hôm nay.

BTTGx. Tụy Hiền