6. Các linh hồn trong địa ngục có thể nhìn thấy tất cả những việc làm cho họ khổ, nhưng họ không thể thấy bất cứ việc gì làm cho họ bớt khổ.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info