Hôm thứ Hai, các cặp vợ chồng Trung Quốc đã kết hôn có thể có tối đa 3 con, trong một sự thay đổi lớn so với giới hạn hiện tại là 2 con sau khi dữ liệu gần đây cho thấy sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ sinh ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Bắc Kinh đã loại bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ của mình vào năm 2016, thay thế bằng giới hạn hai con để cố gắng ngăn chặn rủi ro đối với nền kinh tế do dân số già nhanh chóng. Nhưng điều đó không dẫn đến việc số ca sinh tăng liên tục do chi phí nuôi dạy trẻ cao ở các thành phố của Trung Quốc, một thách thức vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Tân Hoa xã cho biết, việc thay đổi chính sách sẽ đi kèm với “các biện pháp hỗ trợ, có lợi cho việc cải thiện cơ cấu dân số của nước ta, hoàn thành chiến lược chủ động đối phó với dân số đang già hóa”.

Số liệu gần đây cho thấy Trung Quốc có tỷ lệ sinh chỉ 1.3 con trên một phụ nữ vào năm 2020, ngang bằng với các xã hội già hóa như Nhật Bản và Ý và thua xa so với mức cần thiết cho mức thay thế là 2.1.
Source:Reuters