Trước ngày Vatican cầu nguyện cho Li Băng vào ngày 1 tháng 7, một quan chức cấp cao của Vatican đã bày tỏ lo ngại rằng sự sụp đổ tiềm tàng của đất nước có thể gây nguy hiểm cho sự hiện diện của Kitô giáo ở Trung Đông.

Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, cho biết vào ngày 25 tháng 6 rằng ngài tin rằng Tòa thánh có thể đóng góp tích cực vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị của Li Băng.

“Tòa thánh quan ngại sâu sắc về sự sụp đổ của đất nước về kinh tế, tài chính, xã hội, điều này sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến cộng đồng Kitô Giáo và bản sắc của Li Băng,” Đức Tổng Giám Mục Gallagher nói với các nhà báo tại cuộc họp báo ở Vatican.

Ngài nói rằng sự suy yếu trong sự hiện diện của Kitô Giáo do di cư “có nguy cơ phá hủy trạng thái cân bằng nội tại và thực tế của chính Li Băng, càng khiến sự hiện diện của Kitô Giáo ở Trung Đông gặp rủi ro”.

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mối quan ngại tương tự về Li Băng trong bài phát biểu trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh vào đầu năm nay.

Đức Giáo Hoàng nói:

“Điều cần thiết nhất là đất nước này phải duy trì bản sắc độc đáo của mình, đặc biệt là để bảo đảm một Trung Đông đa nguyên, khoan dung và đa dạng, trong đó cộng đồng Kitô Giáo có thể đóng góp thích đáng và không bị biến thành một thiểu số cần được bảo vệ”


Source:Catholic News Agency