Các giám mục của tỉnh Saskatchewan của Canada thừa nhận sự cần thiết phải “ăn năn” và phải có công lý, sau khi có những phát hiện mới về hàng trăm ngôi mộ vô danh tại địa điểm của một trường nội trú cũ do Công Giáo điều hành ở Marieval.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn nhưng chúng tôi biết rằng điều này là chưa đủ và lời nói của chúng tôi phải chuyển sang hành động cụ thể”, các giám mục cho biết trong một tuyên bố chung hôm thứ Năm.

Đức Tổng Giám Mục Donald Bolen của Regina, Đức Tổng Giám Mục Murray Chatlain của Keewatin-Le Pas, Đức Cha Mark Hagemoen của Saskatoon, Đức Cha Stephen Hero của Prince Albert, và Đức Cha Bryan Bayda, Giám mục Địa phận Ukraine của Saskatoon, đều ký vào tuyên bố chung.

Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo thổ dân da đỏ Cowesses thông báo rằng 751 ngôi mộ vô danh đã được phát hiện tại địa điểm của Trường Nội Trú dành cho người bản địa tại Marieval trước đây. Các cộng đồng da đỏ là những người bản địa ở Canada cư trú ở phía nam của Bắc Cực, cùng với các cộng đồng Métis, là những người có chung di sản bản địa và Âu Châu. Cowesses là một nhóm người da đỏ ở miền nam Saskatchewan.

Trường Marieval do người Công Giáo điều hành từ năm 1899 đến năm 1969. Nó được xây dựng vào năm 1899. Dòng Các Cha Truyền Giáo của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và sau đó là Ủy ban Truyền Giáo cho người da đỏ và Eskimo, đã điều hành trường, trước khi chính phủ nắm quyền kiểm soát trường vào năm 1969. Chính phủ đã chuyển giao hoạt động của trường cho người da đỏ Cowesses vào năm 1987. Trường đóng cửa vào năm 1997.
Source:Catholic News Agency