Dòng Anh em Hèn mọn, thường được gọi là dòng Phanxicô, đang tổ chức Tổng Tu Nghị từ ngày 3 đến 18 tháng 7, với sự tham dự của 116 vị lãnh đạo dòng và các đại biểu đại diện cho khoảng 13,000 anh em từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 13/7 các tham dự viên đã bầu vị Tổng Phục Vụ mới. Cha Massimo Fusarelli đã được Tổng Tu Nghị bầu làm tân Tổng Phục Vụ.

Lúc 12g30 trưa cùng ngày theo giờ địa phương Rôma, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã công bố bức điện sau của Đức Thánh Cha chuc mừng Cha Massimo Fusarelli.

Chúng tôi xin công bố dưới đây bức điện tín do Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho vị Tổng Phục Vụ mới của Dòng Phanxicô, là Cha Massimo Fusarelli:

Điện tín từ Đức Thánh Cha

Gởi đến Cha Massimo Fusarelli, O.F.M.

Tân Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn

Sau khi nhận được tin Cha được bầu, tôi chúc mừng và bảo đảm với Cha về lời cầu nguyện và phép lành, xin Chúa phù trợ và gìn giữ Cha trong việc phục vụ Ngài.

Xin Cha Thánh Phanxicô là sự khích lệ cho Cha trong việc hướng dẫn các huynh đệ của Cha.

Cha Fusarelli, 58 tuổi, được bầu làm Tổng Phục Vụ với nhiệm kỳ sáu năm. Cuộc bầu cử đã được xác nhận bởi Đức Hồng Y João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ Đời sống thánh hiến và các Tu đoàn tông đồ.

“Minister general” hay “Tổng Phục Vụ” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ người lãnh đạo Dòng Anh Em Hèn Mọn. Danh xưng này xuất phát từ chương 8 của Bản Luật Dòng Phanxicô.

Cha Fusarelli sẽ là người kế vị thứ 121 của Thánh Phanxicô Assisi, là vị đã thành lập Dòng Phanxicô vào thế kỷ 13 trên sườn đồi Umbria, miền trung nước Ý. Cha Fusarelli kế vị Cha Michael Perry, một người gốc Indianapolis, đã là Bề Trên Tổng Quyền từ năm 2013.

“Cầu xin Chúa Thánh Thần bảo vệ và hướng dẫn Anh Massimo trong việc phục vụ các anh em của Dòng và toàn thể Giáo hội”, một thông cáo báo chí trên trang web của Dòng Phanxicô cho biết như trên.


Source:Holy See Press Office