Tòa Thánh lên tiếng tố cáo thành kiến chống Kitô Giáo ở Âu Châu.

Cordoba, 14/06/05 - Tòa Thánh Vatican đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt ngay nạn kì thị người Kitô Giáo cũng như các tín đồ tôn giáo khác ở Âu Châu.

Trong cuộc họp của Tổ Chức An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu gọi tắt là OSCE, đang diễn ra tại Cordoba, Tây Ban Nha, trưởng phái đoàn Tòa Thánh là Đức TGM Antonio Canizarez của Tổng Giáo Phận Toledo đưa ra nhận xét rằng: “Tinh thần bất khoan dung và kì thị Kitô Giáo cũng như các thành viên của các tôn giáo khác là một hiện tượng gây xáo trộn.” Vị đại diện Tòa Thánh còn thêm rằng phải nhổ tận gốc tinh thần kì thị đó giống y như là thế giới đã chống lại nạn kì thị người Do Thái và người Hồi Giáo”

Chủ đề cuộc họp lần này của Tổ Chức An Ninh Và Hợp Tác Âu Châu là “Chống Miệt Thị Do Thái Và Các Hình Thức Bất Bao Dung”. Đức TGM Canizarez lập luận rằng các hình thức bất bao dung tôn giáo cũng phải bị nghiêm khắc lên án như là đã lên án kì thị Do Thái, chứ không thể coi kỳ thị này nghiêm trọng hơn kỳ thị hay bất bao dung khác vì các hình thức kỳ thị tôn giáo cũng đều hạ thấp giá trị con người. Mọi thứ sâu trùng làm hại con người đều phải tận diệt.

Đức TGM người Tây Ban Nha này còn đưa thêm nhận xét rằng mặc dù tổ chức An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu đồng thuận bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhưng các quốc gia Âu Châu vẫn còn tiếp tục đưa ra những luật lệ, quyết định, hay thái độ công khai hay ngấm ngầm chối bỏ quyền tự do tôn giáo, không những với những nhóm tôn giáo thiểu số mà cả ngay với những cộng đồng tôn giáo đa số. Ngài cho rằng sự phân biệt quyền tinh thần và quyền dân sự không có nghĩa là hai lãnh vực này hoàn toàn tách biệt khỏi nhau, không liên hệ gì tới nhau. Đức TGM đưa ra dẫn chứng rằng sự đóng góp của người Kitô Giáo vào xã hội Âu Châu vẫn còng đang tiếp tục và vẫn khẩn thết cho việc phát triển văn hóa và truyền thống dân chủ Âu Châu

Do vậy, Đức TGM nói thêm, khi các nhóm tôn giáo bày tỏ ý kiến của mình về một vấn đề công cộng nào đó thì xin đừng coi những lời tuyên bố ấy là sự đe dọa các viên chức chính quyền đời, cũng đừng coi những bày tỏ quan điểm đó là không thể chấp nhận được, nhưng là sự đóng góp vào việc tranh luận công cộng. Niềm tin tôn giáo không nên bị loại khỏi các cuộc thảo luận công cộng và Giáo Hội Công Giáo sẽ không chịu bị gạt bỏ ra ngoài các cuộc thảo luận chỉ vì đơn thuần có tính cách thực tiễn và chính trị.

Bài diễn văn của Đức TGM Canizarez có vẻ thẳng thắn. Nhưng đó không phải là lần đầu Giáo Hội Công Giáo lên tiếng mạnh mẽ về viêc chống lại kỳ thị tôn giáo. Cũng trong phiên họp trước đây của tổ chức OSCE họp vào năm 2004, Đức TGM Gioavanni Lajolo cũng đã nghiêm khắc lên án việc kì thị Kitô Giáo. Ngài nói: “Người ta phải nhận là thực sự có hiện tượng sợ sệt Kitô Giáo và phải kết án hiện tượng này y như là tổ chức OSCE đã kết án kì thị Do Thái và Hồi Giáo”.

Được biết tổ chức OSCE có 55 nước thành viên gồm Âu Châu và Bắc Mỹ đang có cuộc họp 2 ngày tại Cordoba, Tây Ban Nha.