Bộ Giáo Lý Đức Tin của Vatican, gọi tắt là CDF, đã nhắc lại những tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô về ý thức hệ giới tính trong một bức thư gửi cho một hiệp hội ủng hộ sự sống ở Ý.

Bức thư đề ngày 1 tháng 10 được công khai ngay trước khi Thượng viện Ý chặn một dự luật gây tranh cãi được gọi là “Ddl Zan” nhằm “chống kỳ thị người đồng tính”, trong một cuộc bỏ phiếu đáng ngạc nhiên với 131 phiếu thuận và 154 phiếu chống, vào ngày 27 tháng 10.

Bức thư là phản hồi của CDF đối với yêu cầu làm rõ về cách các chính trị gia Công Giáo nên phản ứng với những luật pháp trái ngược với giáo huấn Công Giáo, đặc biệt là ý thức hệ về giới tính.

Lá thư của CDF đã chỉ ra những chỉ trích rõ ràng của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với ý thức hệ giới tính, được đưa ra trong một số tuyên bố trong suôt triều giáo hoàng của ngài, và lưu ý rằng các nhà lập pháp Công Giáo phải phản đối các luật không phù hợp với giáo huấn Công Giáo, như được quy định trong tài liệu CDF năm 2002 về người Công Giáo trong đời sống chính trị.

CDF đã đưa ra những tuyên bố này với hiệp hội Pro Vita & Famiglia, được thành lập để thúc đẩy các chính sách vì cuộc sống và gia đình ở Ý.

Vào tháng 7, hiệp hội đã gửi cho Đức Hồng Y Luis Ladaria, tổng trưởng CDF một bức thư dài trình bày chi tiết những nỗ lực đưa ý thức hệ giới tính vào luật pháp Ý thông qua một dự luật mang tên một thành viên quốc hội là ông Alessandro Zan. Dự luật đề xuất hình sự hóa các hành vi “phân biệt đối xử hoặc bạo lực” dựa trên giới tính, và khuynh hướng tình dục.

Tòa thánh đã bày tỏ quan ngại về dự luật này. Vào tháng 6, Tòa thánh đã chuyển một văn bản ghi âm cho chính phủ Ý nói rằng luật có thể gây nguy hiểm cho hiệp ước Tòa thánh và Ý.

Trong lá thư của mình, Pro Vita & Famiglia lưu ý rằng luật “chống kỳ thị người đồng tính” đã được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới.

Hiệp hội nhấn mạnh rằng “các biện pháp chống phân biệt đối xử để chống lại chứng sợ đồng tính luyến ái làm nổi bật các vấn đề ảnh hưởng đến việc giảng dạy và nhân học Công Giáo,” vì chúng “ngụ ý hoặc thậm chí áp đặt một cái nhìn chủ quan, linh hoạt và không nhị phân về tình dục,” trái ngược với “đạo đức tự nhiên, Kitô Giáo và nhân học Kinh thánh”.

Theo hiệp hội, các dự luật nhằm mục đích “thiết kế lại hoàn toàn bản sắc tình dục, bằng cách tách bản sắc giới tính khỏi giới tính sinh học.”

Pro Vita & Famiglia nhấn mạnh rằng dự luật “Ddl Zan” “không chỉ giả định” ý thức hệ về giới là đúng mà còn “áp đặt nó về mặt văn hóa” khi nó đề xuất thành lập “Ngày quốc gia chống kỳ thị đồng tính, và chứng sợ chuyển giới”. Vào ngày đó, dự luật đòi “các buổi lễ, cuộc họp và mọi sáng kiến hữu ích khác” phải được tổ chức ở mọi trường học.

Bức thư cũng đề cập đến những lo ngại về tự do tôn giáo. Pro Vita & Famiglia lưu ý rằng “các linh mục và mục sư đã bị đàn áp” trong đó “một dự luật tương tự như dự luật Zan đã được thông qua”, đề cập đến việc bắt giữ mục sư John Sherwood ở Anh vì những tuyên bố về kỳ thị đồng tính và cuộc điều tra đối với Tổng Giám Mục Fernando Sebastián Aguilar ở Tây Ban Nha vì ngài bị cáo buộc kỳ thị người đồng tính, sau khi ngài trả lời một cuộc phỏng vấn về tình dục và sinh sản.
Source:Catholic News Agency