Hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện trước lăng mộ của các vị Giáo Hoàng đã khuất trong hầm mộ bên dưới Đền Thờ Thánh Phêrô.

Các ngôi mộ của các vị giáo hoàng nằm trong tầng hầm của Đền Thờ Thánh Phêrô xung quanh lăng mộ của Thánh Phêrô, một trong 12 vị Tông đồ và là vị giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện trước lăng mộ của Thánh Phêrô vào ngày 2 tháng 11. Một số giáo hoàng đã được tuyên bố là thánh trong Giáo Hội Công Giáo có lăng mộ của các ngài ở phần trên của Đền Thờ Thánh Phêrô.

Năm nay, Vatican đã ban hành một Ơn Toàn Xá cho những người Công Giáo đến thăm nghĩa trang để cầu nguyện cho người chết vào bất kỳ ngày nào trong tháng 11.

Ơn Toàn Xá xóa bỏ mọi hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra, phải luôn đi kèm với một quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.

Một người Công Giáo muốn được ân xá toàn thể cũng phải đáp ứng các điều kiện thông thường của một sự ân xá, đó là xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Thông thường Giáo hội chỉ ban Ơn Toàn Xá dành cho các linh hồn trong Luyện ngục cho những người cầu nguyện trong nghĩa trang từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 11, tức là tuần lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Nhưng vào năm 2020, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành một sắc lệnh mở rộng Ơn Toàn Xá trong bối cảnh lo ngại về việc tránh tụ tập đông người trong nhà thờ hoặc nghĩa trang do đại dịch COVID-19.

Vào ngày 28 tháng 10, Vatican đã thông báo rằng sắc lệnh tương tự cũng sẽ được áp dụng vào tháng 11 năm 2021.

Mỗi năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ cho các tín hữu đã ra đi trước chúng ta tại một nghĩa trang khác nhau ở Rôma hoặc ngoại thành Rôma trong Ngày Các Đẳng Linh Hồn.

Năm nay, ngài dâng lễ tại Nghĩa trang Quân đội Pháp, nơi ngài đi ngang qua các hàng mộ, thường xuyên dừng lại để cầu nguyện và ban phép lành.

Sau khi cử hành thánh lễ tại đây, Đức Thánh Cha đã trở lại Vatican và viếng thăm mộ các vị tiền nhiệm của ngài.
Source:Catholic News Agency