Hôm thứ Sáu, Vatican đã thông báo rằng họ sẽ cho các giáo phận trên toàn thế giới thêm thời gian để hoàn thành các cuộc tham vấn địa phương trước Thượng Hội Đồng Về Tính Đồng Nghị năm 2023.

Vào ngày 29 tháng 10, Tổng thư ký của Thượng hội đồng Giám mục cho biết rằng các hội đồng giám mục trên toàn thế giới sẽ có thời gian cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, để đệ trình bản tóm tắt các cuộc tham vấn của các ngài.

Cơ quan giám sát tiến trình Thượng Hội Đồng Về Tính Đồng Nghị, kéo dài trong hai năm, trước đó đã yêu cầu tổng kết vào tháng 4 năm 2022, sáu tháng sau khi giai đoạn cấp giáo phận được chính thức khai mạc bởi Đức Thánh Cha Phanxicô vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sự thay đổi này có nghĩa là các giáo phận hiện có 10 tháng để hoàn thành quá trình tham vấn, được mô tả là lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Các giáo phận có thể sẽ hoan nghênh việc gia hạn vì những người tổ chức thượng hội đồng đã thúc giục họ đưa “tất cả những người đã được rửa tội” vào quá trình tham vấn, chứ không chỉ những người đi nhà thờ.

Một cẩm nang cho các giáo phận viết: “Cần đặc biệt quan tâm đến những người có nguy cơ bị loại trừ: phụ nữ, người tàn tật, người tị nạn, người di cư, người già, người sống trong cảnh nghèo khó, người Công Giáo hiếm khi hoặc không bao giờ thực hành đức tin của mình, v.v”

Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Về Tính Đồng Nghị cho biết hôm thứ Sáu: “Rất nhiều thông tin liên lạc mà chúng tôi đã nhận được trong những tuần đầu tiên của tiến trình đồng nghị từ các Hội đồng Giám mục, các giáo phận Latinh và Đông phương thực sự là một xác nhận đáng khích lệ của những người trong Giáo hội, là những người cam kết cử hành giai đoạn đầu tiên của tiến trình thượng hội đồng - chủ đề là “Cho một Giáo hội đồng nghị: Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo - được cấu thành bởi sự tham vấn của dân Chúa. Vì tất cả những điều này, chúng tôi thực sự biết ơn”.

“Trong suốt thời kỳ này, chúng tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần và từ nhiều nơi, yêu cầu kéo dài thêm thời gian của giai đoạn đầu tiên trong tiến trình thượng hội đồng để tạo cơ hội lớn hơn cho dân Chúa có kinh nghiệm đích thực về lắng nghe và đối thoại”.

“Nhận thức rằng một Giáo hội đồng nghị là một Giáo hội biết lắng nghe, nên chúng tôi coi giai đoạn đầu tiên này là cần thiết cho tiến trình đồng nghị này. Vì thế, Hội đồng Thường vụ Thượng hội đồng Giám mục đã quyết định kéo dài đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, thời hạn trình bày tóm tắt các cuộc tham vấn của Hội đồng Giám mục, các Giáo Hội Công Giáo Đông phương và các tổ chức giáo hội khác”.
Source:Catholic News Agency