Xem hình ảnh

Trở lại vùng Washington DC lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch, để thăm gia đình người con đỡ đầu từ hồi còn sống ở Vũng Tàu VN trước năm 75, hiện đang sinh hoạt trong ca đoàn cuả Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, chúng tôi đã có dịp quan sát một số sinh hoạt cuả Giáo Xứ và được gặp gỡ vị linh mục vừa rất trẻ vừa rất vui vẻ hiếu khách, Cha sở Phaolô Trần Xuân Tâm.

Nếu kể chuyện dông dài về Gx Việt Nam tại thủ đô Hoa Kỳ này, thì có lẽ có nhiều điều phải nói lắm, nhưng xin để dành cho các vị cao minh và hiểu biết nhiều hơn về lịch sử.

Riêng ở đây chúng tôi chỉ xin đưa ra một nhận xét rất vui mừng là sau 2 năm mà cà Thế Giới đã phải chùm chăn sống trong lo sợ vì cơn đaị dịch cuả Tàu, Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam ở đây hình như đã đi trước nhiều nơi trong việc phục hồi các sinh hoạt đoàn thể.

Những hình ảnh ghi nhận ở đây là một bằng chứng sống động. Hy vọng lần sau sẽ có nhiều chuyện vui hơn để tường trình với quí độc giả.