Nội bộ của Chính Thống Giáo đã trở nên hết sức căng thẳng sau khi Chính Thống Giáo Nga “săn trộm” 102 giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Alexandria, để hình thành “Tòa Thượng Phụ Phi Châu” của Chính Thống Giáo Nga.

Các quan sát viên cũng tin rằng các hoạt động ngoại giao nhộn nhịp giữa Đức Tổng Giám Mục Hilarion Alfeyev, chủ tịch Ủy Ban Đối ngoại Thánh Công Đồng Nga và Vatican trong các ngày qua không phải để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Kirill; nhưng nhằm chuẩn bị cho một động thái vừa mới diễn ra hôm 29 tháng 12, và đang gây xao xuyến trong thế giới Chính Thống Giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 5 tháng Giêng, 2019, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô đã chủ sự các nghi thức cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Thánh George của Tòa Thượng Phụ Constantinope, trước khi kết thúc các thủ tục ký kết Tomos, trao quyền tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine. Đức Theodore, Thượng Phụ Alexandria đã tham dự các nghi thức này. Sau đó, Tòa Thượng phụ Alexandria là một trong các tòa đã nhanh chóng công nhận Giáo Hội Chính Thống tân lập Ukraine.

Người Nga nói rằng việc công nhận Giáo Hội Chính thống Ukraine của Tòa Thượng phụ Alexandria sẽ không thể không có hậu quả; và nói thẳng rằng họ sẽ thành lập các giáo phận Chính Thống Giáo Nga trong các lãnh thổ Chính Thống Giáo khác, là một điều hết sức cấm kỵ trong Chính Thống Giáo.

Trong thời gian qua, một số thành phần trong Giáo hội Chính thống Nga đã ráo riết thành lập “Tòa Thượng Phụ Phi Châu của Chính Thống Giáo Nga” với mục tiêu là ảnh hưởng đến thẩm quyền hợp pháp của Đức Thượng Phụ Theodore.

Dưới đây là toàn văn tuyên bố của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa.

Thánh Công Đồng quyết định thành lập một Tòa Thượng Phụ tại Phi Châu

Người đứng đầu Ủy ban của Thánh Công Đồng về Mối quan hệ của Giáo hội với Xã hội và Truyền thông Đại chúng, Vladimir Legoida, đã báo cáo về các nghị quyết đã được Thánh Công Đồng của Giáo hội Chính thống Nga thông qua tại cuộc họp được tổ chức vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại Dinh Thượng phụ và Thánh Công Đồng tại Tu viện Thánh Daniel ở Mạc Tư Khoa. Cuộc họp do Đức Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa và Toàn Nga chủ trì.

Ông Legoida cho biết Thánh Công Đồng đã nghe báo cáo của phó chủ tịch Ủy Ban Đối ngoại, là Đức Tổng Giám Mục Leonid của Yerevan và Armenia, về nhiều lời kêu gọi gửi tới Đức Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa và Toàn nước Nga từ các giáo sĩ của Giáo Hội Chính Thống Giáo của Alexandria để đưa họ về dưới sự giám hộ của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa (Biên bản số 100).

Ông Legoida nói: “Tổng kết cuộc thảo luận, Thánh Công Đồng tuyên bố rằng không thể từ chối một lời yêu cầu nào của các giáo sĩ của Giáo Hội Chính thống giáo Alexandria, là những người đã thiết tha kêu cầu đưa họ về dưới quyền giám hộ của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa”.

Ông nói thêm: “Về điểm này, Thánh Công Đồng đã quyết định rằng thể theo các kiến nghị của họ, 102 giáo sĩ của Tòa Thượng phụ Alexandria từ tám quốc gia ở Phi Châu, sẽ được chấp nhận thuộc thẩm quyền của Giáo hội Chính thống Nga”.

Thượng Hội Đồng Tòa Thánh quyết định rằng Tòa Giám Mục của Phi Châu được thành lập bao gồm Giáo phận Bắc Phi và Nam Phi và người đứng đầu Tòa Thượng Phụ của Phi Châu được mang tước hiệu Đức Thượng Phụ “Klin”.

Vladimir Legoida cũng báo cáo rằng Thánh Công Đồng đã quyết định rằng Giáo phận Bắc Phi sẽ bao gồm các giáo xứ của Chính Thống Giáo Nga ở Ai Cập, Tunisia và Maroc và vị giám mục của Giáo phận Bắc Phi có tước hiệu Giám Mục “Cairo và Bắc Phi”.

Ông Legoida cho biết thêm: “Hơn nữa, Thánh Công Đồng đã quyết định rằng Giáo phận Nam Phi sẽ bao gồm giáo xứ của Chính Thống Giáo Nga ở Cộng hòa Nam Phi”.

Ông nói: “Thánh Công Đồng quyết định rằng vị giám mục của Giáo phận Nam Phi được mang tước hiệu Giám Mục “của Johannesburg và Nam Phi”.

Theo ông Legoida, Thượng Hội đồng đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Leonid của Yerevan và Armenia làm Giám mục Thượng phụ cho Phi Châu, tức là Đức Thượng Phụ Klin, với chỉ thị cai trị Giáo phận Bắc Phi và làm Giám Quản Tông Tòa tạm thời của Giáo phận Nam Phi.

“Thánh Công Đồng cũng quyết định miễn nhiệm Đức Cha Leonid trong tư cách là Ủy Ban Đối ngoại, nhưng giữ lại nhiệm vụ của ngài là Giám Quản Tông Tòa tạm thời của Giáo phận Yerevan và Armenia”
Source:Orthodox Times