Dự kiến sẽ không có phán quyết của Tối Cao Pháp Viện đối với vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ trong 5 tháng sắp tới. Nếu những người ủng hộ sự sống chiến thắng, đây là những gì họ nên sẵn sàng trước các phản ứng từ những người ủng hộ phá thai.

Quyết định được chờ đợi từ lâu của Tòa án Tối cao về việc phá thai gần như chắc chắn là một thỏa thuận đã được quyết định. Các thẩm phán và thư ký của họ biết kết quả nhưng họ không được phép tiết lộ, chúng ta sẽ không thể biết trong năm tháng nữa.

Điều đó không có nghĩa là kết quả bây giờ là không thể thay đổi, vì các quyết định của Tòa án Tối cao không phải là chung cuộc cho đến khi tòa án công bố. Vì vậy, lời cầu nguyện cho một phán quyết ủng hộ mạng sống vẫn còn rất cần. Tòa án đã nghe Dobbs và Tổ chức Y tế Phụ nữ tranh luận vào ngày 1 tháng 12, và hai ngày sau, các thẩm phán, theo tập tục thông thường, gặp riêng để nói với nhau về quan điểm của họ và bắt đầu quá trình viết ý kiến.

Tại sao phải mất đến 5 tháng?

Có thực sự phải mất đến 5 tháng không? Thưa: thực sự phải mất đến 5 tháng. Nó liên quan đến việc nghiên cứu, soạn thảo ý kiến của khối đa số, lưu hành tài liệu đó giữa các thẩm phán khác để thêm thắt và sửa đổi, viết và lưu hành các ý kiến bất đồng chính, và viết một số lượng không xác định các ý kiến đồng tình và phản đối của từng thẩm phán.

Vì tất cả các thẩm phán có lẽ sẽ muốn cho thế giới và sử sách biết - họ đã đứng ở đâu trong vụ án này, nên quá trình này có thể mất một khoảng thời gian. Và hãy nhớ rằng trong khi đó, tòa án sẽ phải tuân theo cùng một thủ tục như thế trong tất cả các trường hợp khác sẽ được quyết định trong thời gian này.

Chuẩn bị cho phản ứng ủng hộ phá thai

Bây giờ, chúng ta hãy giả sử rằng, như nhiều nhà quan sát nhận định, có nhiều khả năng, phán quyết trong vụ Dobbs kiện Tổ chức Y tế Phụ nữ sẽ là một chiến thắng phò sinh. Nó có thể thực hiện một trong hai hình thức sau.

Hình thức thứ nhất, và thích hợp nhất, là đảo lộn hai quyết định phò phá thai trước đó trong vụ Roe kiện Wade vào năm 1973, trong đó phát minh ra một điều chưa từng được biết đến trong hiến pháp là quyền phá thai, và vụ Planned Parenthood kiện Casey vào năm 1992, trong đó tái khẳng định phán quyết Roe kiện Wade.

Hình thức thứ hai, kém hấp dẫn hơn, cho phép các tiểu bang áp đặt giới hạn có ý nghĩa về phá thai trong khi bằng cách nào đó vẫn giữ lại khuôn khổ Roe và Casey.

Nếu Tòa án tối cao đưa ra một trong hai loại phán quyết, các lực lượng ủng hộ phá thai sẽ ngay lập tức tăng áp lực cho việc thêm bốn thẩm phán ủng hộ phá thai mới vào Tòa Án Tối Cao, thậm chí năm thẩm phán nếu Thẩm Phán Stephen Breyer nghỉ hưu, với mục đích giành lại thế thượng phong tại Tối Cao Pháp Viện. Trong trường hợp đó, những người phò phá thai tự xưng là phản đối việc chính trị hóa tòa án sẽ ủng hộ việc chính trị hóa tòa án một cách triệt để. Những người ủng hộ sự sống phải ngay lập tức cho các thượng nghị sĩ và đại diện của họ biết rằng họ không muốn thấy điều đó xảy ra.

Những người ủng hộ sự sống cũng phải quan tâm đến cuộc bầu cử vào tháng 11 giống như những đối thủ ủng hộ phá thai của họ chắc chắn sẽ làm. Hàng trăm ghế trong Quốc hội và các cơ quan lập pháp tiểu bang có thể hoán đổi giữa hai đảng.
Source:Aleteia