Đức Thánh Cha mời gọi hãy: Biến những tư tưởng về chiến tranh thành kế hoạch cho hòa bình

Trong một thông điệp video gửi tới Đại hội Công Giáo Quốc gia Hoa Kỳ về việc Mục vụ cho những người gốc Tây Ban Nha đang diễn ra ở Washington, DC - Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người tham dự hãy mặc lấy những tâm tình Kitô giáo để kiến tạo những nhịp cầu trong mọi lĩnh vực của xã hội.

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đã nắm bắt cơ hội để kêu gọi nhân loại hãy thay đổi não trạng và biến đổi chúng thành những kế hoạch cho hòa bình.

Phát biểu trước những người tham gia Đại hội, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chúng ta đang sống trong một “thời đại nghịch lý, trong khi chưa thoát ra khỏi cơn đại dịch đã nhậm chìm toàn nhân loại trong quằn quại và đau buồn khôn thẳm, thì chúng ta lại bị cuốn hút vào thảm cảnh chết chóc bi thương của một cuộc chiến tương tàn...”

ĐTC chia sẻ “Mọi cuộc chiến đều phát sinh từ sự bất công, mọi cuộc tranh chấp, kể cả những va chạm mà đôi khi chúng ta xào xáo nhau trong gia đình và cộng đồng, đều diễn ra trong thầm lặng; phát sinh ra từ một sự bất công nào đó!"

Đại hội, mang tên “Raíces y Alas 2022” (Kỳ thị và Cội nguồn 2022), đã được triệu tập từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 với chủ đề “Tiếng nói tiên tri: Cầu nối cho một kỷ nguyên mới”.

“Các bạn đã có một chủ đề thật tuyệt vời,” Đức Thánh Cha kêu mời những tham dự viên hãy trở thành những tác nhân trong việc chuyển đổi những tư tưởng chiến tranh thành “những tư duy và kế hoạch cho hòa bình”.

Đại hội Quốc gia về việc Mục vụ cho những người gốc Tây Ban Nha tập trung vào việc nâng cao tiếng nói ngôn sứ.

ĐTC cha sẻ: “Tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ về chiến tranh. Đó là một Chủ nghĩa Cải cách hiện sinh. Tình huynh đệ phải được dành cho tất cả mọi người, và nó phải được thể hiện trong những suy nghĩ làm thay đổi cuộc sống gia đình, cộng đồng, dân tộc, quốc gia và thế giới.”

Xây dựng những nhịp cầu

Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu hãy suy tư về một sự tối cần là phải trở thành “những Kitô hữu biết biến đổi các cơ cấu mà con người có thể tạo ra thành những nhịp cầu cho mọi lĩnh vực của xã hội, soi dẫn suy tư, để có thể dẫn đến những hành động mang lại hòa bình và hiệp nhất ở mọi cấp độ, khởi đi từ gia đình và cộng đồng của chúng ta.”

ĐTC nhấn mạnh: “Cha cần hòa bình, các bạn cần hòa bình, thế giới chúng ta cần hòa bình, hít thở trong bầu khí an bình. Chúng ta phải là những dấu chứng hòa bình hữu hiệu, các Kitô hữu phải là những người mang hòa bình gương mẫu”.

ĐTC Phanxicô kết luận trước khi ban phép lành cho Đại hội ngài nói: “Cha xin anh chị em hãy trở thành những nhịp cầu, những nhịp cầu của cầu nguyện và hành động cho hòa bình, và xin cũng cầu nguyện cho Cha với.”