Theo Cindy Wooden của Our Sunday Visitor (https://www.oursundayvisitor.com/synod-members-begin-small-group-discussions-on-synodality), các tham dự viên của phiên họp Thượng Hội Đồng, được tổ chức thành các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ, đã bắt đầu thảo luận nhóm vào ngày 5 tháng 10 tại Hội trường Yết kiến Phaolô VI.

Các thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục, được tổ chức thành 35 nhóm dựa trên ngôn ngữ, bắt đầu các cuộc thảo luận nhóm nhỏ của họ vào ngày 5 tháng 10 năm 2023, tại Thính phòng Phaolô VI ở Vatican. [Ảnh của CNS/Vatican Media]


Thực vậy, 364 thành viên của Thượng Hội Đồng Giám Mục và 85 chuyên gia, điều phối viên và đại biểu đại kết tháp tùng họ đã bắt đầu công việc của họ một cách nghiêm túc vào ngày 5 tháng 10, gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện trong các nhóm nhỏ.

Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên của Thượng Hội Đồng, đã giới thiệu công việc vào cuối ngày 4 tháng 10, yêu cầu các thành viên của Phiên họp chuẩn bị cho các cuộc thảo luận nhóm nhỏ bằng cách suy niệm trong cầu nguyện câu chuyện Tin Mừng của các môn đệ trên đường Emmaus, những người đã kể lại cuộc đời của họ với Chúa Giêsu, “niềm hy vọng và lòng nhiệt thành” của họ, nhưng cũng là “sự vỡ mộng, thất vọng, tức giận và sợ hãi” của họ sau cái chết của Người.

Đức Hồng Y Hollerich nói rằng mặc dù ban đầu họ không nhận ra Chúa Giêsu phục sinh đang đồng hành với họ, nhưng “họ không ngại phó thác tất cả những điều này cho người lữ hành bí ẩn, và vì thế họ khám phá ra rằng việc lắng nghe Lời Người làm tan biến gánh nặng của họ và biến nỗi sầu muộn của họ thành niềm an ủi ngày càng lớn lên.”

Đức Hồng Y nói với các thành viên Thượng Hội Đồng: “Tôi không biết liệu chúng ta có gặp nhiều giây phút cô đơn khi cùng nhau bước đi hay không, nhưng tôi tin tưởng rằng nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, niềm an ủi sẽ đi vào tâm hồn chúng ta, đó là điều kiện để thực hiện một sự phân định tốt.”

Hiệp thông, tham gia, sứ mệnh

Cha Arturo Sosa, bề trên Dòng Tên, nói chuyện với các thành viên trong nhóm nhỏ của ngài trong cuộc họp của Thượng Hội đồng Giám mục tại Hội trường Yết kiến Phaolô VI tại Vatican ngày 5 tháng 10 năm 2023. [CNS pho-to/Vatican Media]


Chủ đề của Thượng Hội đồng là: “Vì một Giáo hội đồng nghị: Hiệp thông, tham gia, sứ mạng”. Vì Phiên họp thượng hội đồng diễn ra đến hết ngày 29 tháng 10, các thành viên sẽ thảo luận các vấn đề trong tài liệu làm việc của cuộc họp theo thứ tự, bắt đầu bằng câu hỏi nền tảng về “các dấu hiệu đặc trưng của một giáo hội đồng nghị” là gì?

Các chủ đề sẽ được đề cập vào cuối tháng này bao gồm việc trở thành dấu chỉ và công cụ hiệp nhất với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhân loại, cách chia sẻ các hồng ân và nhiệm vụ phục vụ Tin Mừng cũng như những tiến trình, cơ cấu và tổ chức nào tạo nên một giáo hội đồng nghị truyền giáo.

Các nhóm làm việc

Hầu hết công việc của Thượng Hội đồng dự kiến diễn ra trong các nhóm nhỏ, được sắp xếp theo ngôn ngữ và có sự kết hợp của các Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ. 35 nhóm làm việc, mỗi nhóm từ 10-12 người, bao gồm 14 nhóm làm việc bằng tiếng Anh, 8 nhóm làm việc bằng tiếng Ý, 7 nhóm làm việc bằng tiếng Tây Ban Nha, 5 nhóm làm việc bằng tiếng Pháp và 1 nhóm làm việc bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chủ tịch Thượng Hội đồng, không tham dự các phiên họp khi công việc dành cho các cuộc thảo luận nhóm nhỏ.

Các thành viên Thượng Hội đồng được yêu cầu bắt đầu bằng cách tập chú vào lời khẳng định của tài liệu làm việc của Đại hội đồng rằng “một giáo hội đồng nghị được thành lập trên việc nhìn nhận một phẩm giá chung bắt nguồn từ phép rửa, làm cho tất cả những ai lãnh nhận nó trở thành con cái Thiên Chúa, thành viên của gia đình Thiên Chúa, và do đó là anh chị em trong Chúa Kitô, được Thánh Thần duy nhất cư trú và được sai đi để hoàn thành sứ mệnh chung.”

Các thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục, được tổ chức thành 35 nhóm dựa trên ngôn ngữ, bắt đầu các cuộc thảo luận nhóm nhỏ của họ vào ngày 5 tháng 10 năm 2023, tại Thính phòng Phaolô VI ở Vatican. [Ảnh của CNS/Vatican Media]


Sau buổi cầu nguyện buổi sáng ngày 5 tháng 10, các nhóm bắt đầu với việc mỗi thành viên chia sẻ, trong tối đa bốn phút, “điều gì có vẻ quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất, điều họ cảm thấy hiện lên mạnh mẽ nhất trong trí nhớ của họ” về ý kiến của các phiên lắng nghe Thượng Hội đồng khác nhau trong hai năm qua về những gì góp phần hoặc làm giảm đi việc củng cố mô hình giáo hội đồng nghị đó.

Mỗi nhóm làm việc sẽ được yêu cầu soạn thảo một báo cáo ngắn về cuộc trò chuyện của họ, bỏ phiếu xem liệu báo cáo đó có phản ảnh chính xác cuộc thảo luận hay không và sau đó chọn một người đọc báo cáo đó cho cả Phiên họp. Sau khi thảo luận về tất cả các báo cáo trong phiên họp đầy đủ, mỗi nhóm sẽ quyết định xem có sửa đổi báo cáo của mình hay không hoặc sửa đổi như thế nào trước khi chuyển chúng đến văn phòng thư ký Thượng Hội đồng để đưa vào báo cáo tóm tắt về phần công việc đó của Thượng Hội đồng.

Phương pháp làm việc

Theo Catholic World News, Vào ngày 5 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục đã trình bày phương pháp luận của các nhóm làm việc, trong đó Chuyên gia điều phối, Thư ký và Tường trình viên đảm nhận các vai trò quan trọng.

• “Để tạo điều kiện cho việc áp dụng hiệu quả hơn, mỗi Nhóm làm việc sẽ bao gồm một Chuyên gia điều phối, người sẽ đồng hành cùng quá trình trao đổi từ quan điểm phương pháp luận. Vai trò của người điều phối này là cung cấp hướng dẫn thích hợp để đảm bảo tiến trình diễn ra trong đó Chúa Thánh Thần sẽ là nhân vật chính.”

• “Ngoài người điều phối, mỗi nhóm cũng sẽ có một Thư ký bổ nhiệm và sẽ bầu một tường trình viên khi bắt đầu tiến hành các buổi họp. Nhiệm vụ chung của Thư ký và tường trình viên là giám sát dự thảo và văn bản cuối cùng của Tường trình nhóm.”

• “Tường trình viên cũng sẽ thay mặt nhóm đọc phần can thiệp ngắn gọn tại phiên họp toàn thể và chuyển văn bản cuối cùng của Tường trình cho văn phòng Tổng Thư ký.”

Mặc dù các Chuyên gia điều phối [Expert-Facilitators] (được mô tả trong các tuyên bố trước đó của Thượng hội đồng là “các chuyên gia và điều phối viên”) là những người tham gia không có quyền biểu quyết, nhưng họ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong các cuộc thảo luận của Thượng hội đồng. Tên của họ đã được công bố vào tháng 7 cùng với tên của những người tham gia khác; họ kết thúc danh sách những người tham gia Thượng Hội đồng.

Theo phương pháp của Thượng Hội đồng, mỗi người tham gia trong nhóm làm việc sẽ trình bầy một đóng góp (gọi là can thiệp) kéo dài bốn phút khi bắt đầu các cuộc thảo luận, được mô tả là “cuộc đàm luận trong Thánh Thần”. Những người tham gia được hoan nghênh gửi văn bản đóng góp của họ đến văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.

Mỗi nhóm bầu ra Tường trình viên riêng của mình và đưa ra một báo cáo dài hai trang, nhằm ghi lại các lĩnh vực đồng ý và không đồng ý; Tường trình phải được đa số thành viên nhóm chấp thuận. Tường trình viên của mỗi nhóm sẽ có bài phát biểu dài ba phút khi những người tham gia Thượng Hội đồng tập trung tại buổi họp toàn thể vào ngày 7 tháng 10.

Họp báo

Theo Courtney Mares của hãng tin CNA, Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền Thông của Tòa Thánh và là chủ tịch uỷ ban truyền thống của Thượng Hội Đồng ngày 6 tháng 10 đã tổ chức cuộc họp báo, nhấn mạnh rằng cần phải có “một lượng bảo mật nào đó về việc ai nói và ai không nói để dành chỗ mở sẵn… cho ‘cuộc đàm luận trong Thánh Thần’”.

Thực vậy, Không giống như các cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục trước đây, nơi “bí mật giáo hoàng” chỉ áp dụng cho việc chia sẻ những gì được những người khác trong hội trường Thượng hội đồng nói, các quy định chính thức của Thượng hội đồng về tính đồng nghị không còn cho phép các đại biểu Thượng hội đồng chia sẻ những can thiệp cá nhân của họ với công chúng.

Các quy tắc, được công bố trong tuần này vào ngày đầu tiên của Phiên họp thường lệ lần thứ 16 của Thượng Hội đồng Giám mục, quy định rằng tất cả các đại biểu Thượng hội đồng “bị ràng buộc về tính bảo mật và thận trọng liên quan đến sự can thiệp của chính họ cũng như sự can thiệp của những người tham gia khác”, một nghĩa vụ mà nó nói sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi kỳ họp Thượng Hội đồng kết thúc.

Lần đầu tiên, văn phòng truyền thông của Vatican cũng giữ kín danh tính các đại biểu phát biểu tại phiên họp Thượng Hội đồng mỗi ngày và các thành viên của mỗi nhóm làm việc, thay vào đó chọn tóm tắt một số chủ đề được thảo luận trong suốt các bài phát biểu trong ngày và các cuộc thảo luận nhóm.

Ruffini cho biết: “Việc ai nói gì không quan trọng, nhưng đó là một cuộc trao đổi và lắng nghe lẫn nhau”.

Khi được hỏi về những hình phạt có thể xảy ra nếu vi phạm các quy định bảo mật, Ruffini cười và nói rằng các quy tắc không có nghĩa là “có một cảnh sát sẽ trừng phạt bạn”.

Ông nói: “Đó là một cộng đồng gồm các anh chị em đã quyết định tự do phát biểu trong khoảng thời gian chuyên biệt này và tất nhiên có sự phân định cá nhân trong tất cả những điều này”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không nói về các hình phạt. Chúng ta đang nói về sự phân định bản thân này mà Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu các thành viên”.

Theo Vatican, yêu cầu bảo mật tồn tại “để bảo đảm bảo quyền tự do phát biểu của mỗi người và tất cả mọi người về suy nghĩ của họ và để bảo đảm sự thanh thản trong việc phân định chung, vốn là nhiệm vụ chính được giao phó cho Phiên họp”.

Trong Thượng Hội đồng lần này, việc thông tin liên lạc về những gì diễn ra trong hội trường Thượng hội đồng được quản lý bởi “Ủy ban Thông tin”, “có nhiệm vụ báo cáo về tiến trình của Phiên họp Thượng hội đồng”.

Các quy định của Thượng hội đồng cấm những người tham gia ghi âm, quay phim hoặc tiết lộ những can thiệp của họ trong các phiên họp oàn thể của Thượng hội đồng và trong các Nhóm làm việc, nhưng lưu ý rằng bản ghi âm chính thức của các Phiên họp Toàn thể được lưu giữ trong kho lưu trữ của văn phòng Tổng Thư ký Thượng hội đồng.

Trong các cuộc họp báo chính thức, Ruffini, chủ tịch ủy ban thông tin, đã hạn chế tóm tắt cấu trúc của phiên họp và liệt kê ra “các chủ đề khác nhau” và các chủ đề mà mọi người đưa ra trong các cuộc thảo luận.

Tóm tắt 22 can thiệp dài ba phút được đưa ra trong phiên họp Thượng Hội đồng vào sáng thứ Sáu, Ruffini nói rằng các chủ đề bao gồm “sự đau khổ của Giáo hội ở một số nơi trên thế giới”, sự gần gũi của Giáo hội với người dân Ukraine, việc đào tạo chủng viện, chủ đề về “Bí tích Thánh Thể là lương thực của Giáo hội đồng nghị” và cách Giáo hội có thể hiện diện với những người trẻ dành quá nhiều thời gian trên internet.

Sheila Pires, thư ký ủy ban thông tin của Thượng Hội đồng, nói với các nhà báo rằng bầu không khí bên trong Hội trường Phaolô VI là “một bầu không khí vui mừng”.

Bà nói: “Mặc dù có thể có một số căng thẳng chỗ này chỗ kia, nhưng trên hết vẫn thực sự có một bầu không khí vui tươi”.