ATLANTA, GEORGIA -- Sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2006, Đức Tổng Giám Mục Wilton D. Gregory, Tổng Giáo Phận Atlanta, đã truyền chức Phó Tế Vĩnh Thệ cho 15 Giáo dân, trong đó có Ông Giuse Nguyễn Hòa Phú thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, Riverdale, Georgia.

Buổi chiều cùng ngày, Tân Phó Tế Phú đã phụ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, nơi Ông và hiền thê là Bà Nguyễn Thị Chính đã tích cực góp phần sống đạo từ gần 30 năm qua, lúc đó cộng đoàn mới chỉ có 12 gia đình người Công Giáo Việt Nam. Tân Phó Tế và Bà Phú có hai người con; một gái, một trai và một cháu ngoại.

Nhà thờ Giáo Xứ hôm nay không đủ chỗ ngồi cho cộng đồng Dân Chúa. Ngoài các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, đặc biệt có sự hiện diện của Cha Cố Đinh Ngọc Quế, Chủ tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, là người đã chủ sự bí tích Hôn Phối cho Ông Bà Phú 35 năm về trước; và Cha Nguyễn Hoài Chương là chú giúp lễ lần đó.

Trong tình bạn hữu với Tân Phó Tế Phú là người đã cùng sát cánh xây dựng Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam ngay từ lúc khởi đầu, Đức Ông Chánh Xứ Francis Phạm Văn Phương cảm động cho biết ngài rất vui mừng Giáo Xứ có thêm một Phó Tế phục vụ cộng đồng. 5 năm trước đây, Giáo Xứ có được vị Phó Tế Vĩnh Thệ đầu tiên là Pt Huỳnh Việt Hùng; Phó Tế và Bà Hùng có 3 người con trai, và hiện nay cả 3 người con này đều theo đuổi ơn gọi tu trì trong Chủng viện hoặc Dòng tu.

Chúng tôi chứng kiến sự phát triển hết sức tốt đẹp của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Atlanta. Mới 10 năm về trước, nơi đây chỉ có một Linh mục Việt Nam phục vụ cộng đồng, đó là Đức Ông Phương. Ngày nay, có thêm 7 Linh mục, 5 Nữ tu, 4 Chủng sinh và 2 Phó Tế Vĩnh Thệ. Ngày 20 tháng 5 tới đây, thêm một người con trong gia đình Giáo Xứ sẽ được Đức Hồng Y George truyền chức Linh Mục cho Tổng Giáo Phận Chicago; đó là Phó Tế Ambrôsiô Nguyễn Hùng Phi là con của Ông Bà Nguyễn Công Cảnh.

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam, nằm về phía Tây Nam Atlanta, hiện nay có gần 700 gia đình. Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nằm về phía Đông Bắc Atanta, cũng với khoảng 700 gia đình khác, do Cha Vũ Ngọc Đức đặc trách, từ nhiều năm qua các sinh hoạt mục vụ thuộc Giáo Xứ Holy Cross, gần đây được Đức Tổng Giám Mục Atlanta cho xây cất riêng một nhà thờ mới với kinh phí trên 5 triệu mỹ kim và dự kiến sẽ được khánh thành vào mùa Hè sắp tới. Đây sẽ là Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và có thể sẽ trở thành Giáo Xứ Việt Nam thứ hai trong Tổng Giáo Phận Atlanta. Ngoài ra, còn có 2 Cộng đoàn Việt Nam nhỏ ở vùng ngoại ô Atlanta.

Nhân dịp được truyền chức Phó Tế Vĩnh Thệ hôm nay, Tân Phó Tế Nguyễn Hòa Phú đã ghi lại sự xác tín vai trò của mình như sau:

“Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: “Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.” Đề nghị trên được mọi người tán thành. (CV 6:1-5)

Trong lễ truyền chức, Đức Giám Mục trao sách Kinh Thánh cho các Tân Phó Tế và nói:

  • Hãy tin những điều con đọc Believe what you read
  • Hãy dạy những điều con tin và Teach what you believe and
  • Hãy sống những diều con dạy. Practice what you teach.
“Cũng như Giám mục và Linh mục, Phó Tế nhận phép Truyền chức thánh, họ thuộc thành phần Giáo sĩ trong Giáo Hội Công Giáo. Chức năng chính trong đời sống Phó Tế có thể tóm gọn:

  • Phục vụ Bàn thờ
  • Phục vụ Lời Chúa
  • Phục vụ Bác ái
“Trong ơn gọi phục vụ (Called To Serve), Phó Tế phục vụ hoàn toàn do tự nguyện, sau khi có bài sai của Đức Giám Mục sở tại. Phó Tế là cộng sự viên nhiệt thành của Cha Xứ và được phép đại diện khi ngài vắng mặt (hoặc mỗi khi được ủy nhiệm) để hướng dẫn cộng đoàn:

  • Chủ sự nghi thức Hôn Phối và chia sẻ Lời Chúa
  • Chủ sự làm phép Rửa Tội trẻ em
  • Làm phép xác, khăn tang, phục vụ Lời Chúa tại nhà quàn
“Nhưng ơn gọi cao trọng nhất trong chức năng Phó Tế vẫn là việc Phục vụ Bác ái. Đây mới chính là nhãn hiệu của Phó Tế.

“Phó Tế Vĩnh Thệ là người có gia đình, có đời sống tôn giáo và có nhu cầu mưu sinh không hơn gì Giáo dân, có khi còn thua kém; nhưng khi nhận sứ vụ, Phó Tế luôn cố gắng và cải thiện cuộc sống để xứng đáng với lòng tin mà Giáo dân giao phó.”