VATICAN. Sáng 18-3-2006, ĐTC đã tiếp kiến 24 GM nước Camerun bên Phi châu. Ngài khuyến khích các GM giúp các tín hữu đào sâu giáo lý để có một đức tin trưởng thành.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến hoàn cảnh khó khăn dân nước Camerun đang phải trải qua: tình trạng bất lợi về kinh tế và xã hội, làm cho cuộc sống con người trở nên bấp bênh, và nhiều người đánh mất các giá trị truyền thống, như gia đình, tinh thần chia sẻ, sự quan tâm đến trẻ em và người trẻ, cảm thức về sự nhưng không và kính trọng người già. Thêm vào đó các giáo phái gia tăng các cuộc tấn công chiêu dụ tín đồ, lợi dụng sự dễ tin của dân chúng, lôi kéo nhiều người xa lìa Chúa Kitô và giáo hội...

ĐTC nói: ”Trong bối cảnh đó, cần giúp mọi thành phần giáo hội gia tăng cuộc sống ngày càng thân mật hơn với Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng đời sống cầu nguyện nhiệt thành, bằng việc siêng năng lãnh nhận các bí tích. Ước gì anh em có thể hướng dẫn họ trên con đường đức tin trưởng thành và vững chắc hơn, có khả năng biến đổi tâm hồn một cách sâu xa, để làm này sinh những quan hệ mới ngày càng huynh đệ và liên đới hơn giữa mọi người với nhau”.

Cũng trong ý hướng đó, ĐTC cổ võ các GM Camerun thăng tiến việc giảng dạy giáo lý có hệ thống, tăng cường việc huấn luyện nghiêm túc hơn cho các giáo lý viên, hỗ trợ việc nghiên cứu thần học, và khơi dậy đà nên thánh trong các cộng đồng.

Sau cùng, ĐTC nói đến các thách đố và những hậu quả tai hại của một xã hội đang đe dọa các gia đình. Ngài kêu gọi các GM cổ võ việc mục vụ gia đình, mang lại cho những người trẻ một nền giáo dục tình cảm và luân lý nghiêm chỉnh, chuẩn bị họ bước vào đời sống hôn nhân, sống tình yêu vợ chồng trong tinh thần trách nhiệm, như một điều kiện để các gia đình được ổn định” (SD 18-3-2006)

(Radio Vatican)