PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn:


Ông Cố Gioan Baotixita Nguyễn văn Tuệ


Thân phụ của LM Nguyễn Thuần, chánh xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Phoenix, Arizona
vừa mới qua đời tại Việt Nam


Thay mặt Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam và Cộng Đồng Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ
Chúng tôi xin gửi tới Cha Nguyễn Thuần và Cha Nguyễn văn Nghiêu (Canada) và tang quyến
lời phân ưu chân thành và những lời cầu nguyện của Liên Đoàn.


Xin các linh mục và các tu sĩ dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố gioan Baotixita.
Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào ngày 28.3.2006 tại Phaenix, Arizona.
Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Ông Cố về hưởng nhan thánh Ngài.Linh Mục Nguyễn văn Tuyên
Thay mặt Đức Ông Phạm Xuân Thắng