AUCKLAND, New Zealand – Sau Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan sẽ có số người Công Giáo đông hơn số người Anh Giáo vào năm 2011 tới đây.

Theo số liệu thống kê của cuộc điều tra dân số diễn ra vào năm 2001, tại Úc Đại Lợi, số người Công Giáo chiếm 26.8%, Anh Giáo chiếm 20.5%, các hệ phái Kitô khác 20.5%, Phật Giáo 1.9%, Hồi Giáo 1.5%, các tôn giáo khác 12.7% và số người tuyên bố vô tín ngưỡng là 15.3%.

Trong cuộc điều tra dân số vừa diễn ra vào tháng 8 vừa qua, Úc Đại Lợi hiện nay có 20,264, 000 dân trong đó Công Giáo chiếm 28%, Anh Giáo 18.7%, Hồi Giáo lên đến 3.5% (tăng hơn gấp đôi).

Trong khi đó, Theo số liệu thống kê của cuộc điều tra dân số diễn ra vào năm 2001, tại Tân Tây Lan Anh Giáo chiếm 14.9%, Công Giáo 12.4%, Tin Lành Trưởng Lão 10.9%, Methodist 2.9%, Pentecostal 1.7%, Baptist 1.3%, các hệ phái Kitô khác 9.4%, các tôn giáo khác 3.3%, và 26% tuyên bố vô tín ngưỡng.

Trong cuộc điều tra dân số vừa diễn ra vào tháng 8 vừa qua, Tân Tây Lan hiện nay có 4,076,140 dân trong đó Công Giáo vẫn tiếp tục thua Anh Giáo. Tuy nhiên, số người Công Giáo tăng tối thiểu là 1500 người, trong khi số dân Anh Giáo giảm 16,500 người. Con số sụt giảm của Anh Giáo là đều đặn (66,000 người trong vòng 20 năm qua). Trong 20 năm qua, Tin Lành Trưởng Lão tại Tân Tây Lan sụt mất gần 30,000 người.

Giáo sư Peter Lineham, khoa trưởng khoa xã hội nhân văn đại học Massey, tác giả cuốn "New Zealand Religious History: A Bibliography", nhận định rằng với đà này Công Giáo sẽ qua mặt Anh Giáo vào năm 2011.