http://www.vietcatholic.net/news/pdf/emmaus2006prog.pdfChương trình "Hành Trình Emmaus" họp mặt huynh đệ Linh mục Việt nam tại Hoa