BẮC KINH (Zenit.org).- Chính Phủ Trung Hoa đã ngỏ ý muốn cổ võ “sự đối thoại xây dựng” với Vatican trong một bản tuyên bố phát hành sau khi thơ của Đức benedict XVI được phổ biến tại quốc gia này:

Trong một tuyên ngôn chính thức phổ biến vào hôm Thứ Bảy 30/6 cùng với sự phổ biến lá thư của Đức Giáo Hoàng, Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Qin Gang nói rằng Trung Hoa “lưu ý về thơ của Đức Giáo Hoàng.”

Bản tuyên bố nói: “Trung Hoa luôn luôn ủng hộ sự cải thiện tương quan Trung Hoa-Vatican, và đã thi hành những cố gắng tích cực cho việc này. Trung Hoa muốn tiếp tục sự đối thoại bộc trực và xây dựng với Vatican hầu giải quyết những khác biệt của chúng ta.

Lập trường của Trung Hoa về sự cải thiện những mối giây Trung Hoa-Vatican là nhất quán, tức là, Vatican phải cắt đứt những liên lạc gọi là ngoại giao với Đài Loan và công nhận Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa là chính quyền hợp pháp duy nhất đại diện toàn thể nước Trung Hoa.

Những đại diện Vatican đã giải thích trong quá khứ rằng trên nguyên tắc không có những vấn đề với việc chấp nhận điều kiện này vì những quan hệ ngoại giao vối Bắc Kinh.

Bản tuyên ngôn tiếp tục, Chính Quyền Trung Hoa xin Vatican “đừng bao giờ xen vào những việc nội bộ của Trung Hoa, kể cả nhân danh tôn giáo.”

Qin nói thêm: “ Chúng tôi hy vọng phía Vatican thực thi những hành động cụ thể và đừng tạo nên những rào cản mới.”