Vatican, 03/07/07 – Bản phúc trình ngân sách của Tòa Thánh Vatican cho thấy ngân quỹ thu nhập trong năm 2006 là 227.8 triệu Euros so với số chi là 225.4 triệu Euros. Số tiền thặng dư ngân sách là 2.4 triệu Euros, tương đương 3.3. triệu Mỹ Kim.

Trong 3 năm vừa qua, năm nào ngân sách của Tòa Thánh cũng thặng dư. Tuy nhiên, số thặng dư năm 2006 ít hơn so với số thặng dư năm 2005 là 9.7 triệu Euros.

Về ngân sách quốc gia Vatican (The Vatican city-state) người ta cũng thấy có sự thặng dư. Năm 2006, số thặng dư là 21 triệu Euros. So với năm 2005, số thặng dư là 29.6 triệu Euros. Điều đáng chú ý là trong năm 2005, ngân sách quốc gia Vatican phải chi tiêu tang lễ của ĐGH Gioan Phaolô II và sau đó là việc bầu tân Giáo Hoàng.

Cũng theo tin từ Vatican, sở dĩ năm 2006 ngân sách có thặng dư là vì số tiền quyên góp cho qũy Đồng Xu Thánh Phêrô (Peter's Pence) gia tăng. Trong năm 2006, quỹ quyên góp được 74.3 triệu Euros, so với năm 2005 là 46.7 triệu Euros.

Vào ngày 6 tháng 7 Tòa Thánh sẽ công bố các chi tiết trong bản ngân sách năm 2006.