AUSTRIA -- Hôm thứ Sáu 7/9/2007, ĐTC đã phó thác cho Đức Maria hòa bình ở Áo quốc, ở Châu Âu và thế giới.

Trong lời nguyện dâng lên Đức Maria diễn ra trong thánh lễ trước sự hiện diện của hàng nghìn người, duới cơn mưa rào, ĐTC đã nói : « Xin Mẹ hãy giúp chúng con bước theo mẫu gương của Mẹ và hoàn toàn định hướng đời sống chúng con hướng về Thiên Chúa ». « Xin giúp chúng con một khi nhìn ngắm Chúa Kitô, chúng con luôn luôn trở nên giống Ngài hơn nữa : những người con đích thực của Thiên Chúa. » « Như thế, khi được đổ đầy mọi phúc lành thiêng liêng, chúng con có thể luôn luôn đáp lại tốt hơn ý muốn của Ngài và do đó, trở nên những khí cụ bình an cho Áo quốc, cho Châu Âu va cho thế giới ».

Trong diễn văn của mình, ĐTC đã giải thích rằng ngài đã chọn « Cột đền Đức Maria » (Colonne de Marie) để suy niệm với những người hành hương về « ý nghĩa Mẹ Thiên Chúa đối với Áo quốc của quá khứ và của hiện tại, cũng như về ý nghĩa đó đối với mỗi người chúng ta ». Ngài diễn giải : « Hôm nay, cũng dưới sự bảo trợ của Mẹ, Đức Maria đón nhận những người thuộc mọi ngôn ngữ và văn hóa, để dẫn đưa họ cùng nhau, trong sự hiệp nhất đa dạng, về với Chúa Kitô. Chúng ta có thể hướng về Mẹ trong những bận tâm lo âu và những nhu cầu của chúng ta. ». ĐTC tiếp : « Nhưng chúng ta cũng phải học biết từ nơi Mẹ đón nhận lẫn nhau với tình yêu thương mà Mẹ đã đón nhận chúng ta : mỗi người với sự độc đáo của mình mà Thiên Chúa đã muốn và yêu thương như thế ».

Sau hết, ĐTC nhấn mạnh : « Trong gia đình phổ quát của Thiên Chúa, trong đó một chỗ được dự kiến cho tất cả mọi người, mỗi người phải phát triển những ân huệ của riêng mình vì lợi ích của tất cả mọi người ».