VATICAN - Sáng mùng 9-7-2008 Tòa Thánh đã công bố ngân sách chi thu năm 2007, theo đó số tiền thu tổng cộng được 236.737.207 Euros, và chi ra là 245.805.167 Euros. Như thế ngân qũy năm 2007 Tòa thánh thiếu hụt 9.067.960 Euros, sau ba năm thặng dư 2004-2006 tổng cộng được 15.206.587 Euros.

Thông cáo đã được công bố sau phiên họp thứ 42 của Hội Đồng Hồng Y đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh, triệu tập tại nội thành Vaticăng trong hai ngày mùng 3-4 tháng 7 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Số tiền thu được đến từ sự đóng góp của các Hội Đồng Giám Mục, các giáo phận, dòng tu và nhiều hiệp hội khác nhau. Số tiền chi ra bao gồm lương trả cho 2748 nhân viên các cấp của Tòa Thánh, trong đó có 778 giáo sĩ, 333 tu sĩ và 1637 giáo dân trong đó có 425 phụ nữ. Cộng thêm lương hưu trí cho 929 nhân viên về hưu và các trợ cấp xã hội khác. Số tiền bị thiếu hụt liên quan tới các chi phí cho đài phát thanh Vaticăng và các chi chí in ấn báo Quan Sát Viên Roma. Các cơ quan truyền thông khác như nhà in, trung tâm truyền hình và nhà sách Vaticăng lời được 3 triệu Euros. Trong khi sổ thu của Viện bảo tàng Vaticăng tích cực vì số người viếng thăm trong năm 2007 tăng lên tới 4,3 triệu.

Trong năm 2007, theo Giáo Luật số 1271 các Hội Đồng Giám Mục và các giáo phận đã đóng góp cho Tòa Thánh 29.552.843 mỹ kim. Đứng đầu là Đức với 31,57%, tiếp đến là Hoa Kỳ 28,31%, Italia 18,90%, Áo 3,75%, Canada 3,46% Tây Ban Nha 3,18% và Nam Hàn 2,31%.

Trong khi số tiền quyên góp hằng năm để giúp Đức Thánh Cha làm việc bác ái gọi là ”Đồng tiền thánh Phêrô” năm 2007 được 79.837.843 mỹ kim. Đứng đầu là Hoa Kỳ với 28,29%, tiếp đến là Italia 13,04%, Đức 6,08%, Tây Ban Nha 4,10%, Pháp 3,68%, Ailen 3,33% Brasil 2,18% Nam Hàn 1,60%. Số tiền này được Đức Thánh Cha dùng để trợ giúp nạn nhân các tai ương thiên nhiên, hay yểm trợ các sáng kiến của nhiều giáo đoàn địa phương thuộc thế giới thứ ba hay trợ giúp các Giáo Hội nghèo nhất thế giới. Đặc biệt trong năm 2007 đã có một ân nhân ẩn danh tặng Tòa Thánh 14.309.400 mỹ kim.