Tiếp theo lá thư của Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn gởi cho Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo Việt Nam vào ngày 25/12/2002, Ðức Tổng Giám Mục lại gửi thêm một lá thư nữa cho Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc TP. HCM nhân việc Mặt Trận kêu gọi giới Công Giáo giúp người nghèo.

Trong thư Ðức TGM nói giúp người nghèo là việc giới Công Giáo đã và đang làm (có 6 ví dụ chứng minh điều đó). Nhưng Ngài nói: đây mới chỉ là cái ngọn của vấn đề, còn muốn tìm hiểu cái gốc thì Ðức Tổng xin Ông Chủ Tịch đọc lá thư mà Ngài đã gởi cho Ủy Ban Ðoàn Kết. Ðức Tổng Giám Mục cũng đã gởi bản sao cho Ông Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận. Bản sao của hai lá thư cũng được Tòa Tổng Giám Mục gởi cho tất cả các Hạt trong Giáo Phận. Chắc hẳn là để các Linh Mục Hạt Trưởng phổ biến rộng rãi. Và nay thì nhiều Giáo Dân trong Thành Phố cũng đã biết được hai lá thư Ðức Tổng Giám Mục gởi Ủy Ban Ðoàn Kết và gởi cho Ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố. Dĩ nhiên là người tín hữu Công Giáo rất phấn khởi khi thấy lãnh đạo của mình có can đảm nói công khai những điều mà ai cũng biết, cũng nghĩ, mà chưa có ai nói công khai ...

Bản văn lá thư gởi cho Ủy Ban Ðoàn Kết đã được phổ biến trên báo Dân Chúa Âu Châu do Linh Mục Chủ Nhiệm Stêphanô Bùi Thượng Lưu, bản văn này cũng đã được phổ biến trên mạng lưới Vietcatholic cách đây 2 tuần (có thể nhấn vào đây để xem lại http://vietcatholic.com/news/html/news6039.htm ).

Sau đây là toàn văn bức thư Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn gởi cho Ông Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.


TÒA TỔNG GIÁM MỤC
Thành Phố Hồ Chí Minh
180 Nguyễn Ðình Chiểu, Quận 3
ÐT: 8292828

Ngày 22 tháng 2 năm 2003

Kính gởi Ông Chủ Tịch
Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam
Thành Phố Hồ Chí Minh

Thưa Ông Chủ Tịch,

Tôi có nhận được thư Thường Trực UBMTTQVN TP.HCM kêu gọi giới Công Giáo TP.HCM đóng góp cho "Quỹ vì người nghèo". Chân thành cám ơn quý Ủy Ban có lời nhắc nhở chúng tôi quan tâm chăm lo cho người nghèo.

Kỳ thực thì giới Công Giáo TP. HCM trong nhiều năm qua đã dành nhiều nhân lực, công sức, tiền của để lo cho người nghèo, đã và đang góp phần xây dựng nhiều trăm căn nhà cho người nghèo, đã và đang giúp cho nhiều ngàn con em gia đình nghèo được học văn hóa các cấp, đã và đang giúp cho nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo đói, đã và đang giúp cho nhiều ngàn bệnh nhân có phương tiện chữa bệnh, cả chữa bệnh tim, mổ mắt, đã và đang giúp cho nhiều trăm trẻ khuyết tật được phát triển, đã và đang giúp phục hồi và tái sinh nhiều nạn nhân các loại tệ nạn xã hội....

Nhưng tất cả những việc làm đó chỉ là góp phần giải quyết cái ngọn của cái nghèo. Tôi nghĩ rằng tổ chức Ủy Ban Mặt Trận các cấp, các nơi, cần vận động và tạo điều kiện cho Nhà Nước cùng nhân dân giải quyết căn gốc của cái nghèo trên đất nước VN ngày nay. Tôi muốn nói đến cái nghèo toàn diện, nghèo vật chất, nghèo phương tiện phát triển, nghèo nhân cách, nghèo nhân phẩm, nghèo niềm tin, nghèo quyền làm người sống "độc lập, tự do, hạnh phúc".

Ðính kèm theo đây là bức thư tôi gởi cho Ðại hội những người Công Giáo VN xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc lần thứ IV, trong đó tôi có góp ý kiến về căn gốc của cái nghèo và vài việc cần làm giúp nhân dân VN vượt cái nghèo.

Kính chúc Ông Chủ Tịch nhiều sức khoẻ và thành đạt trong việc thi hành chức năng của mình.

Trân trọng kính chào

(Ấn ký)

Phạm Minh Mẫn
Tổng Giám Mục TP Hồ Chí Minh.