Đức Giám Mục phụ tá
ĐGM Zoltán Meszlényi
Zoltán Meszlényi cai quản tổng giáo phận Esztergom Hung Gia Lợi dưới thời cộng sản đã được phong bậc chân phước vào ngày 31 tháng 10 năm 2009 taị Vương Cung Thánh Đường thủ đô Hung Gia Lợi

Đức Hồng Y Péter Erdo chủ sự lễ phong chân phước cho ĐGM Zoltán Meszlényi đã vắn tắt ôn lại tiểu sử của Ngài như sau:

Sinh năm 1892, được tấn phong Giám Mục vào năm 1937, ĐGM Zoltán Meszlényi là phụ tá của Đức Hồng Y Jozsef Mindszenty (1892-1975) cai quản tổng Giáo phận Esztergom.

Vào năm 1950 khi chính quyền cộng sản Hung Gia Lợi bắt ĐHY Mindszenty vào tù thì ĐGM Meszlényi lên thay thế cai quản giáo phận. Ngài nhắc nhở giáo dân hãy luôn trung thành với những lời dậy dỗ của ĐHY Mindszenty.

Năm 1951, tức chỉ một năm sau, giữa ban đêm công an cộng sản Hung Gia Lợi đã bắt ĐGM Zoltán Meszlényi đưa đến trại cải tạo Kistarcsa. Ở đây Ngài bị tra tấn cho đến chết vào năm 1951. Chính quyền cộng sản Hung Gia Lợi đã giữ kín tin này, 3 năm sau mới cho giáo dân biết và 12 năm sau mới cho giáo dân làm lễ an táng hài cốt của Ngài.

Đức TGM Angelo Amato, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh đã tuyên đọc lá thư của ĐTC Benedict XVI gửi giáo dân Hung Gia Lợi nhân dịp lễ phong Chân Phước cho ĐGM Zoltán Meszlényi.

Chân phước Meszlenyi là vị chân phước thứ 28 của Hung Gia Lợi