ROMA, 20/01/2010 (zenit.org)- Ngày 29/01 tới đây, một buổi canh thức sẽ được diễn ra tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành, đất nước Singapour trong khuôn khổ « cuộc hành hương niềm tin trên địa cầu » dành cho các bạn trẻ thanh thiếu niên do các thầy Cộng Đoàn Đại Kết Taizé tổ chức trên khắp các châu lục kể từ năm 1970.

Cuộc gặp gỡ tại Manila từ ngày 3 đến ngày 7 tháng hai tới đây sẽ là một chặng mới của cuộc hành hương niềm tin trên địa cầu, được thành lập do sáng kiến của Vị Bề Trên Cộng Đoàn Đại Kết Taizé, thầy Roger.

Đó sẽ là cuộc gặp gỡ lần thứ năm tại Á Châu tiếp theo sau các cuộc gặp ở lần trước tại Madras, Ấn Độ vào năm 1985 và 1988, tại Manila, Philippin vào năm 1991, và tại Kolkata, Ấn Độ vào năm 2006.

Chủ đề chung cho cuộc gặp gỡ lần này là « Cuộc sống nội tâm và tình liên đới đồng loại », được xoanh quanh « lòng tin, hòa bình, và hòa giải ».

Theo Cộng Đoàn Đại Kết Taizé, mục đích của những cuộc gặp này là nhằm « nâng đỡ người trẻ trong việc tìm kiếm Thiên Chúa cũng như trong ước muốn dấn thân của họ đối với Giáo Hội và xã hội ».

Thầy Alois, người kế vị thầy Roger, Bề Trên Sáng Lập sẽ tới Singapour trên con đường hướng về cuộc gặp gỡ niềm tin tại Manila. « Ngài mong đợi cầu nguyện cùng với các bạn trẻ và cả với những ai mong muốn cầu nguyện cho niềm tin, hòa bình và hòa giải trong chúng ta và trong thế giới », Cộng Đoàn Taizé xác định.