Dự báo Ngân sách Tòa Thánh năm 2011

Vatican (VIS) – Vào ngày 15 và 16/02, Hội Đồng Hồng Y Nghiên Cứu các Vấn Đề về Cơ Cấu Tổ Chức và Kinh Tế của Tòa Thánh đã họp nhau tại Vatican dưới sự chủ trì của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, SDB, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Đức Hồng Y Velasio De Paolis, CS, Chủ tịch Văn phòng Kinh Tế Tòa Thánh đã phát thảo kế hoạch ngân sách hợp nhất năm 2011 của Tòa Thánh, cũng như của Quốc Gia Vatican.

Thông cáo của Tòa Thánh về cuộc họp cho hay: "Việp hợp nhất liên quan đến các văn phòng của Giáo Triều Rôma, Văn Phòng Riêng Tòa Thánh, và các cơ quan 'truyền thông' của Tòa Thánh: Đài Phát Thanh Vatican, Văn phòng Báo chí Vatican, Tờ báo 'Osservatore Romano', Trung tâm Truyền hình Vatican và Nhà xuất bản Vatican.

Thông cáo cũng lưu ý: "Phủ Cai Quản Quốc Gia, cơ quan quản trị độc lập với Tòa Thánh và các cơ quan khác, giám sát các yêu cầu kinh tế và quản trị lãnh thổ của Nhà nước Vatican, đưa ra các cơ cấu hỗ trợ cần thiết cho Tòa Thánh và hoạt động của Tòa Thánh".

Thông cáo dự liệu: "Bức tranh tổng thể nảy sinh từ các kế hoạch ngân sách cho thấy dù có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt, nhưng vẫn để ý đến sự bất ổn của hệ thống kinh tế toàn cầu và chi phí quản trị gia tăng. Điều hiển nhiên liên quan đến Tòa Thánh chính là nhận được tài trợ không thể thiếu từ quyên tặng của các tín hữu. Các thành viên của hội đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với những người âm thầm giúp đỡ cho sứ vụ phổ quát của Đức Thánh Cha, và khích lệ họ tiếp tục công việc tốt đẹp này".

Thông cáo đi đến kết luận: "Như thường lệ, ngân sách sẽ chịu sự kiểm soát của Văn phòng Kinh Tế Tòa Thánh".