Số lượng khách hành hương viếng thăm Rôma trong Năm Thánh Lòng Thương Xót đã vượt qua 5 triệu, Vatican đã công bố như trên trong cuộc họp báo sáng thứ Hai 25 tháng Tư.

Khi bắt đầu Năm Thánh vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái, số lượng khách hành hương rất thấp so với dự kiến ban đầu có lẽ vì lo sợ tai ương khủng bố tại Châu Âu. Tuy nhiên, số lượng khách đến Rôma đã tăng lên dồn dập trong những tuần gần đây. Cuối tuần trước, số lượng ghi danh chính thức đã quá 5 triệu người.

Những biến cố chính chắc chắn sẽ thu hút đông đảo những người hành hương trong thời gian tới gồm có:

1. Đêm Canh Thức “Lau khô những giọt lệ” do Đức Thánh Cha chủ sự lúc 19:30 ngày 5 tháng Năm tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

2. Ngày Năm Thánh cho các phó tế tại quảng trường Thánh Phêrô trong thời gian từ 25/05 đến 29/05.

3. Ngày Năm Thánh cho các linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô trong thời gian từ 01/06 đến 03/06.

4. Ngày Năm Thánh cho các bệnh nhân và người khuyết tật tại quảng trường Thánh Phêrô trong thời gian từ 10/06 đến 12/06.

5. Ngày Năm Thánh cho những tình nguyện viên tại quảng trường Thánh Phêrô trong thời gian từ 02/09 đến 04/09.

6. Ngày Năm Thánh cho những giáo lý viên tại quảng trường Thánh Phêrô trong thời gian từ 23/09 đến 25/09.

7. Ngày Năm Thánh khẩn cầu cùng Đức Mẹ tại quảng trường Thánh Phêrô trong thời gian từ 08/10 đến 09/10.

8. Ngày Năm Thánh cho những tù nhân tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 06/11.

9. Nghi thức bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót vào ngày 13/11 tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô.