Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Portland Oregon mừng lễ bổn mạng

PORTLAND, OREGON: Chúa Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013 tuần lễ kết thúc Năm Đức Tin đã được Đức Thánh Cha Benêdictô XVI công bố bắt đầu ngày 11/10/2012 đến ngày 24/11/2013 Lễ Chúa Kitô Vua, và đây là tuần lễ 34 cuối cùng của năm phụng vụ. Đồng thời, cũng là Lễ Bổn Mạng của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland, Oregon. Thánh Lễ được long trọng cử hành lúc 9:00AM tại Thánh Đường của Giáo Xứ do Cha Bathôlômêô PHẠM HỮU ĐẠT, SDD Chánh Xứ chủ tế, đồng tế có hai Cha Cố Giuse NGUYỄN ĐỨC HẬU nguyên Phó Xứ, Cha Cố Antôn LÊ QUANG TRÌNH. Hiện diện trong Thánh Lễ còn có Sơ Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Miền Portland, OR và gần 100 anh em đoàn viên cùng đông đảo giáo dân tham dự.

Xem Hình

Trong bài giảng Cha chủ tế nhấn mạnh đến ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương loài người nên đã chịu khổ hình và chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Hôm nay Giáo Hội Mừng Lễ Chúa Kitô Vua, bởi vì Ngài chính là Vua trên hết các vì Vua. Vương quốc của Ngài là Vương quốc của tình yêu, tha thứ và hòa bình...ai ở trong Vương quốc của Ngài thì mãi mãi được bình an v.v.., bài giảng được rút ngắn để thời gian còn lại là cuộc nói chuyển và chia sẻ tâm tình chiếu qua màn hình bằng Video Clip của Đức Tổng Giám Mục Portland Oregon, được phát động cho toàn các giáo xứ thuộcTổng Địa Phận trong ngày Chúa Nhật hôm nay.

Kêt thúc chia sẻ là nghi thức tuyên hứa của 8 anh em tân đoàn viên để trở thành đoàn viên chính thức năm 2013 sau 3 tháng tập sự và tìm hiểu, đồng thời, tất cả anh em đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm cùng lập lại lời tuyên hứa hằng năm do Cha Chánh Xứ chủ sự. Rất tiếc, Thánh Lễ hôm nay Cha Phêrô NGUYỄN NGỌC RẠNG, SDD Linh Hướng Đoàn vì bị bệnh nên không thể đến Dâng Lễ cùng Đoàn được.

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland Oregon, được thành lập tại giáo xứ từ năm 1981, do một số anh em cựu đoàn viên LMTT trước năm 1975 tại quê nhà đứng ra thành lập, với số lượng đoàn viên lúc bấy giờ rất khiêm nhường, sau hơn 30 năm đến nay tổng số lên đến 128 đoàn viên, ngoài ra, kể từ ngày thành lập đến nay đã có 30 đoàn viên qua đời và hằng năm nhân ngày Lễ Bổn Mạng, Đoàn đều xin một lễ để cầu nguyện và tưởng nhớ về họ trong Thánh Lễ.

Kết thúc Thánh Lễ, ông Đoàn Trưởng Phêrô Lê Quang Uyên ngỏ lời cám ơn Cha Chánh Xứ chủ tế, quý Cha đồng tế qúy cộng đoàn dân Chúa đã đến dâng Thánh Lễ đặc biệt hôm nay, và sau đó có tiệc mừng tại phòng LASAN của giáo xứ do các chị phu nhân các đoàn viên phụ trách.

Phêrô Lê Quang Uyên