Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
253 tham dự viên đến từ 5 châu, trong đó có 191 nghị phụ có quyền phát biểu và bỏ phiếu, đã bắt đầu phiên họp đầu tiên vào sáng Thứ Hai 6 tháng 10 tại Hội Trường Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các đại biểu tham dự Thượng Hội Đồng về gia đình hãy phát biểu một cách tự do những suy nghĩ của mình trong các phiên họp. Ngài muốn tất cả các ý kiến được đưa ra thảo luận một cách công khai.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

"Đây là một yêu cầu cơ bản: hãy nói thẳng thắn. Anh em đừng nói: Tôi không thể nói điều này, nếu tôi nói ra họ sẽ nghĩ xấu về tôi. Hãy nói tự do tất cả mọi thứ anh em tin là đúng. Sau công nghị Hồng Y vào cuối tháng Hai năm nay trong đó chúng ta cũng đã bàn về gia đình, một Hồng Y đã viết như sau: "Thật đáng tiếc! Một số Hồng Y đã không dám nói một số điều vì tôn trọng Đức Giáo Hoàng, họ nghĩ rằng có lẽ Đức Giáo Hoàng không nghĩ như thế. Như vậy không ổn đâu".

Ngoài ra để các Nghị Phụ có thể nói thẳng thắn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã yêu cầu các Nghị Phụ lắng nghe ý kiến người khác một cách cởi mở và chăm chú.

Ngài nói:

"Đồng thời, chúng ta phải lắng nghe với lòng khiêm nhường và đón nhận lời của anh em chúng ta với một trái tim rộng mở. Với hai thái độ này, ta thực hành tính chất nghị hội".

Trong buổi sáng thứ Hai, một số chuyên gia là các giáo dân và các cặp vợ chồng đã được mời phát biểu. Tổng cộng có 16 chuyên gia và 13 đôi vợ chồng. Họ đề xuất các biện pháp để đối diện với những thách thức khác nhau như việc chuẩn bị cho hôn nhân, tình trạng những cặp sống chung ngoài hôn nhân, sự tham gia mục vụ của các cặp vợ chồng ly dị, giáo dục trẻ em, bạo lực gia đình và chế độ đa thê.