Số lượng các trung tâm phá thai ở Mỹ đã giảm 23% trong 5 năm qua, National Catholic Register cho biết như trên dựa theo các số liệu từ Operation Rescue.

Trong năm qua, 73 trung tâm phá thai ở Mỹ bị đã bị đóng cửa. Operation Rescue cho biết là từ năm 1991, 75% các cơ sở phá thai ngoại khoa trong nước đã đóng cửa.

Sự sụt giảm số lượng các trung tâm phá thai có thể là do một số yếu tố: thứ nhất là do việc sử dụng rộng rãi thuốc phá thai RU-486 thường được gọi hoa mỹ là "viên thuốc sáng hôm sau", thứ hai là việc thông qua luật mới bắt buộc các trung tâm này phải nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho sản phụ trong tiến trình phá thai.

Các phong trào phò sinh cũng có một tác động không nhỏ. Sue Thayer từng là một bác sĩ phá thai, giờ đây bà hoán cải và kết hợp tích cực với nhóm 40 ngày. Đây là một nhóm phò sinh sẵn sàng cầu nguyện trước các trung tâm phá thai liên tục 40 ngày cho đến khi các trung tâm này đóng cửa. Gần đây, họ đã làm 2 trung tâm tại Knoxville và Storm Lake phải dẹp tiệm.