Hạ viện Á Căn Đình, quê hương của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã thông qua luật cho phép phá thai với 129 phiếu thuận trên 125 phiếu chống sau một cuộc tranh luận kéo dài 20 giờ.

Luật mới cho phép phá thai theo yêu cầu vì bất kể lý do gì khi thai nhi chưa quá 14 tuần tuổi. Trong trường hợp bị hiếp dâm hay có nguy cơ đến tính mạng của người mẹ hoặc thai nhi có dị tật bất thường thì có thể phá thai ngay cả trước khi sinh.

Luật cho phép phá thai tại Á Căn Đình còn cực đoan đến độ trẻ em dưới 16 tuổi cũng có thể yêu cầu phá thai mà không cần thông báo cho cha mẹ.

Dự luật này còn cần được Thượng viện thông qua trước khi Tổng thống Mauricio Macri phê duyệt. Tổng thống Macri đã nói về mặt cá nhân ông phản đối luật phá thai, nhưng nếu Quốc Hội thông qua ông sẽ ban hành chứ không phủ quyết nó.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tông du 6 lần đến Mỹ Châu La Tinh nhưng chưa trở lại quê hương Á Căn Đình để tránh hình ảnh của ngài bị lợi dụng cho các mục tiêu chính trị đảng phái.
Source: Catholic Herald - Argentine parliament narrowly votes to liberalise abortion laws