AN NHIÊN
Ảnh của Tấn Đạt
Ngồi thiền giữa nắng an nhiên
Tâm cười, trí cởi dưới hiên cổng trời.
(nđc)