Cha Raniero Cantalamessa, tu sĩ dòng Capuchin Phanxicô, giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng từ năm 1980, đã dành những bài giảng tĩnh tâm Mùa Vọng để trình bày về đề tài "Đức Maria trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô và Giáo Hội."

Mỗi ngày thứ Sáu trong Mùa Vọng và Mùa Chay, cha Raniero Cantalamessa giảng một bài giảng cho Đức Giáo Hoàng và các thành viên trong giáo triều Rôma. Chủ đề của các bài giảng trong Mùa Vọng năm 2015 của cha Cantalamessa là “Chúa Kitô là ánh sáng các dân nước: Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân dưới cách đọc Kitô học”.

Trong bài giảng ngày thứ Sáu 18 tháng 12 tại nhà nguyện Redemptoris Mater của Dinh Tông Tòa, cha đã trình bày ba đề tài là “Thánh mẫu học trong Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân”, “Một cái nhìn đại kết về Đức Maria là Mẹ của các tín hữu,” và “Maria, là Mẹ và là Nữ Tử của Lòng Thương Xót Thiên Chúa.”

Trong bài giảng, cha Cantalamessa nhận xét rằng:

“Đặc biệt trong những thế kỷ gần đây, chúng ta những người Công Giáo, đã góp phần làm cho Đức Mẹ trở nên không thể chấp nhận được đối với người Tin Lành bằng cách vinh danh Mẹ bằng những cách thường là phóng đại quá đáng và thiếu khôn ngoan; và trên tất cả là không giữ cho lòng sùng kính Mẹ trong một khuôn khổ Kinh Thánh rõ rệt, trong đó, cho thấy vai trò của Mẹ ở một mức khiêm tốn hơn so với vai trò của Lời Chúa, của Chúa Thánh Thần, và của chính Chúa Giêsu. Thánh mẫu học trong những thế kỷ gần đây đã trở thành một nhà máy không ngừng tạo ra các danh xưng mới, các hình thức tôn sùng mới, thường là nhằm bút chiến với người Tin lành, đôi khi sử dụng Đức Maria - Mẹ chung của chúng ta - như một vũ khí chống lại họ. ..

Về phía người Tin Lành, tôi ghi nhận những ảnh hưởng tiêu cực không chỉ từ những cuộc bút chiến chống Công Giáo mà còn từ chủ nghĩa duy lý trong thái độ của họ đối với Đức Mẹ. Đức Maria không phải là một ý tưởng nhưng một con người cụ thể, một người phụ nữ, và như thế người ta không thể đơm đặt tùy tiện các giả thuyết về Mẹ hoặc giản lược Mẹ đến mức chỉ còn là một ý tưởng trừu tượng. Mẹ là biểu tượng sự đơn sơ của Thiên Chúa. Vì lý do này, trong một bầu không khí thống trị nặng nề bởi chủ nghĩa duy lý, người ta tìm cách loại bỏ Mẹ khỏi ngữ cảnh thần học.