Báo cáo mới hằng năm của tổ chức phá thai Planned Parenthood tại Hoa Kỳ : 329.999 vụ phá thai; 553.7 triệu Mỹ Kim tài trợ của chính phủ.

(CNNews.com).Tổ chức phá thai Planned Parenthood tại Hoa Kỳ vừa mới đưa ra bản báo cáo hằng năm vào tháng mười hai tiết lộ rằng họ và các chi nhánh trên toàn quốc đã thực hiện 323.999 vụ phá thai trong năm tài chánh kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 và đã nhận được 553.7 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ của chính phủ trong năm tài chánh kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Được biết năm ngoái tổ chức phá thai Planned Parenthood này đã thực hiện 327,653 vụ phá thai trong năm tài chánh kết thúc vào 30 tháng 9 năm 2013 và đã nhận được 528.4 triệu Mỹ Kim tiền tài trợ của chính phủ trong năm tài chánh kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Theo bản báo cáo vào năm trước thì tổ chức phá thai này đã thực hiện 327.166 vụ phá thai trong năm 2012 và 33,964 vụ trong năm 2011.

Số tiền chính phủ tài trợ cho việc phá thai đã tăng lên 25.3 triệu Mỹ Kim từ con số 528.4 triệu Mỹ Kim vào năm 2014 lên đến 553.7 triệu Mỹ Kim trong năm 2015.

CNSNews.com đã liên lạc với tổ chức phá thai này với câu hỏi là tại sao năm tài chánh chu kỳ 12 tháng của Planned Parenthood lại khác nhau nhưng không nhận được câu trả lời.